Minister Moskwa wzywa do uruchomienia postępowania antymonopolowego wobec Gazpromu

2 grudnia 2021, 15:15 Alert

Należy pilnie uruchomić postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas swojej wizyty w Brukseli.

fot. Gazprom

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przebywa obecnie w Brukseli, gdzie bierze udział w Radzie ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz ma spotkać się z europejską komisarz ds. energii Kadri Simson. – Ewentualne naruszenia prawa antymonopolowego przez Gazprom nie są wyjaśnione we wstępnych raportach, nie wyjaśniono też związku między emisjami a cenami energii elektrycznej. Będziemy dziś mocno podnosić te kwestie – powiedziała minister Moskwa przed spotkaniami. – Należy pilnie uruchomić postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu – dodała.

W październiku Politico ustaliło, że komisarz ds. energii Unii Europejskiej Kadri Simson miała powiedzieć przywódcom krajów członkowskich, że rozesłała już ankiety w sprawie dowodów na nielegalną działalność jakichkolwiek dostawców gazu mająca wpływ na kryzys energetyczny. To odpowiedź na postulat Polski i innych krajów o śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi.

Twitter/Michał Perzyński

Komisja zbiera dowody do ewentualnego śledztwa antymonopolowego przeciwko Gazpromowi