Minister środowiska został prezydentem szczytu klimatycznego w Polsce

24 maja 2017, 10:45 Alert
szyszko
fot. Ministerstwo Środowiska

Od 8 do 18 maja 2017 r. w Niemczech w Bonn miała miejsce 46. sesja Organów Pomocniczych Konwencji Klimatycznej oraz 3. część 1. sesji Grupy Roboczej ds. Porozumienia paryskiego. W spotkaniach udział wziął wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz polski zespół negocjacyjny.

 Spotkania bilateralne

Polska delegacja, na czele z wiceministrem Sałkiem, brała aktywny udział w negocjacjach klimatycznych, które przygotowują zbliżającą się konferencję klimatyczną ONZ COP23. Prowadzone negocjacje będą miały wpływ na organizowaną przez Polskę w 2018 r. 24. sesję Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Podczas pobytu w Bonn wiceminister Sałek spotkał się z delegacjami Chin, Stanów Zjednoczonych, Maroko, Francji, Estonii, Japonii, Kanady, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii oraz uczestniczył w spotkaniach Biura COP w roli obserwatora. W trakcie sesji polska delegacja brała również udział w codziennej koordynacji unijnej.
Wiceszef MŚ rozmawiał także z Sekretarz Wykonawczą Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu Patrycją Espinozą oraz Manuelem Pulgarem-Vidalem, byłym ministrem środowiska Peru i prezydentem COP20, a obecnie szefem WWF ds. klimatu i energii.

Wiceminister Sałek spotkał się również z ambasador klimatyczną Fidżi Nazhat Shameem Khan. W 2017 r. Fidżi będzie przewodniczyć obradom COP23, która odbędzie się w siedzibie Sekretariatu Konwencji w Bonn. Będzie to pierwszy mały kraj wyspiarski organizujący szczyt klimatyczny ONZ – COP (Conferences of the Parties).
„Została nawiązana oficjalna współpraca między Polską i Fidżi. Nasze kraje muszą skutecznie współdziałać przy organizowaniu COP23 i COP24” – podkreśla wiceminister Sałek.

Prof. Szyszko na Prezydentem COP24

Polska już po raz trzeci będzie organizować COP, a po raz czwarty prezydentem konferencji wybrany został Polak. Drugi raz tę funkcję będzie sprawował prof. Jan Szyszko. Minister środowiska będzie zarządzał prezydencją i organizacją szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się w Polsce.

Spotkanie z premierem Fidżi

18 maja 2017 r. minister środowiska prof. Jan Szyszko spotkał się z premierem Fidżi Josaią Voreqe’m Bainimaramą. Rozmowy, w których udział wziął również wiceminister środowiska Paweł Sałek, dotyczyły organizacji Konferencji Klimatycznych ONZ w 2017 i 2018 r. W 2017 r. Fidżi będzie przewodniczyć obradom 23. sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP23), natomiast  Polska będzie gospodarzem COP24 w 2018 r.

Prof. Jan Szyszko zaznaczył, że podpisane w grudniu 2015 r. w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne ONZ zobowiązuje wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu.„Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski i Fidżi” – powiedział. Minister podkreślił także, że Polska chce kontynuować negocjacje klimatyczne w duchu przyjętego Porozumienia Paryskiego.

Premier Fidżi zwrócił uwagę, że Fidżi to pierwszy mały kraj wyspiarski organizujący szczyt klimatyczny ONZ – COP (Conferences of the Parties). „Skutki zmian klimatu są wyraźnie odczuwalne na Fidżi. Problem zmian klimatycznych nie jest już tematem przyszłości, ale teraźniejszości, dlatego potrzebne są pilne działania w tym obszarze” – powiedział.„Cieszę się że mój kraj będzie w tym roku przewodniczył obradom COP23. To prestiż, ale i duża odpowiedzialność, spoczywająca na kraju sprawującym prezydencję” – dodał.

Ministerstwo Środowiska