Tobiszowski: PGE w 2018 r. powinna złożyć wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew

9 stycznia 2018, 10:45 Alert

Grupa PGE powinna w tym roku złożyć wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Elektrownia Bełchatów. Fot. BiznesAlert.pl
Elektrownia Bełchatów. Fot. BiznesAlert.pl
„Dotychczasowe prace związane z zagospodarowaniem złoża +Złoczew+, realizowane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, skupione są na pozyskaniu koncesji na wydobywanie węgla z tego złoża. Koncesja ta jest niezbędna i stanowi warunek konieczny dla prowadzenia dalszych działań w celu zagospodarowania złoża Złoczew. Uzyskanie koncesji stanowi jedno z priorytetowych zadań GK PGE. Projekt związany z uzyskaniem przedmiotowej koncesji wchodzi obecnie w kluczowy etap związany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dostosowaniem dokumentów planistycznych gmin zlokalizowanych w rejonie występowania złoża +Złoczew+. Zakończenie tych działań umożliwi skompletowanie wniosku koncesyjnego i złożenie go do organu koncesyjnego, co powinno mieć miejsce w 2018 roku” – napisał Tobiszowski.
Wiceminister przypomniał, że projekt zagospodarowania złoża Złoczew jest jedną z kluczowych opcji strategicznych grupy PGE.

„Aktualnie projekt znajduje się w fazie analiz i przygotowania do realizacji inwestycji. Podjęcie ostatecznej decyzji o uruchomieniu fazy realizacji inwestycji możliwe będzie po zakończeniu fazy przygotowania, a w szczególności po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń administracyjnych, przeprowadzeniu postępowań na wybór głównych wykonawców i uzgodnieniu montażu finansowego” – poinformował.

Dodał, że w grupie prowadzone są m.in. analizy mające na celu wybór najbardziej korzystnego wariantu realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednym z analizowanych wariantów jest transport węgla brunatnego z nowej odkrywki Złoczew do zmodernizowanej (po raz kolejny w przyszłości) Elektrowni Bełchatów. Ostateczny wybór wariantu, w tym technologii ewentualnego transportu węgla, będzie zależał m.in. od wyników analiz efektywności ekonomicznej.

Tobiszowski zaznaczył, że uzyskanie koncesji oraz wybór wariantu nie są jednak jedynymi warunkami, które będą musiały być spełnione, aby realizacja inwestycji była możliwa. Wymienił: wskazanie długoterminowej roli węgla brunatnego w polityce energetycznej kraju, przeprowadzenie uzgodnień z Unią Europejską odnośnie do realizacji inwestycji w relatywnie wysokoemisyjne źródło wytwarzania energii w kontekście coraz ostrzejszych celów unijnej polityki dekarbonizacji, wypracowanie mechanizmów zapewniających wykonalność ekonomiczną przedsięwzięcia, pozyskanie finansowania na realizację inwestycji.

„Należy również pamiętać, że decyzja o budowie kopalni Złoczew będzie podejmowana w ramach optymalizacji całego portfela wytwórczego GK PGE oraz uwzględni aktualne na dzień jej podejmowania prognozy makroekonomiczne, w tym dotyczące ceny uprawnień do emisji CO2, która jest kluczowym parametrem decydujący o efektywności ekonomicznej poszczególnych technologii wytwórczych oraz możliwości finansowania nowych inwestycji przez GK PGE” – napisał wiceminister.

„Miejsce dla elektrowni pracujących w podstawie KSE jest ograniczone. Co za tym idzie, budowa zbyt dużej liczby elektrowni podstawowych będzie prowadziła do wzmożonej konkurencji między jednostkami, a tym samym spadku obciążeń tych źródeł wytwórczych. To przełoży się na spadek przychodów i obniżenie stóp zwrotu poniżej oczekiwanych w momencie rozpoczęcia inwestycji. W związku z tym ostateczna decyzja dotycząca realizacji kopalni Złoczew będzie zależała dodatkowo od innych inwestycji realizowanych w sektorze” – dodał.

Polska Agencja Prasowa