Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji ws. Nord Stream 2

8 czerwca 2017, 11:45 Alert
Nord Stream 1
fot. Nord Stream AG

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji gazociągu Nord Stream II odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Poprowadzą je przedstawiciele Konsorcjum Nord Stream wraz z wykonawcami dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.

Zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz prawem polskim w każdym postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko musi zostać zapewniony udziału społeczeństwa. Polska jest jednym z państw, w którym inwestycja budowy gazociągu Nord Stream II może znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym zorganizowane zostanie otwarte spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli inwestora na temat potencjalnych oddziaływań inwestycji na środowisko naturalne. Wszyscy zainteresowani będą mogą przekazać swoje zastrzeżenia, które muszą zostać rozpatrzone i powinny być uwzględnione w decyzji końcowej o dopuszczalności projektu.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany opis techniczny inwestycji, zakres prac budowlanych, przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz wyniki raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie tłumaczone na język polski. Wszystkich zainteresowanych (zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz wszystkie inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) zachęcamy do udziału.

Szczegółowe informacje na temat spotkania są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ministerstwo Energii

Konsorcjum Nord Stream 2 będzie bronić projektu na polskiej ziemi