Ministerstwo klimatu kończy prace nad ułatwieniami finansowania elektromobilności

21 maja 2020, 13:45 Alert
tesla elektromobilność ładowanie samochód elektryczny
Fot. BiznesAlert.pl

Wiceminister Zyska poinformował, że w ministerstwie klimatu finalizowane są prace nad ułatwieniami wsparcia finansowania pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa.

Dynamiczny rozwój

Wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska uczestniczył w webinarium na temat rozwiązań prawnych dla elektromobilności. Zwrócił uwagę, że od kilku lat na całym świecie można zaobserwować dynamiczny rozwój obszaru związanego z elektromobilnością.

– Rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Wymaga on jednak przede wszystkim wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania – powiedział.

Pełnomocnik ds. OZE podkreślił, że ministerstwo klimatu podejmuje liczne działania, aby stworzyć warunki do jeszcze szybszego rozwoju tego obszaru. – Obecnie, wspólnie z sektorem, dokonujemy ewaluacji działań związanych z elektromobilnością, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i w kwestii finansowego wsparcia jej rozwoju – dodał.

– Trwająca sytuacja epidemiczna skutkuje pewnymi opóźnieniami, gdyż działania rządu skupione są na zwalczaniu negatywnych wpływów epidemii COVID-19 na gospodarkę. Jednak liczymy, że planowane wsparcie będzie stanowiło pozytywny impuls dla szeroko rozumianego sektora motoryzacji. Zmiana systemu i zasad wsparcia powinna ułatwić realizacje celów w zakresie elektromobilności – zaznaczył.

Wiceminister klimatu zauważył, że ustawa z dnia 12 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma za zadanie stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych w sektorze transportowym w Polsce. Zdaniem wiceministra ustawa stworzyła podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania gazem ziemnym oraz określiła zasady funkcjonowania tego rynku, w tym pozwoliła na określenie wymagań techniczny dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

– Kolejnym działaniem, które planujemy, jest rozpoczęcie prac nad projektem zmian w tej ustawie, który w dużym stopniu będzie uwzględniać postulaty sektora. Priorytety, które chcemy zawrzeć w nowelizacji ustawy, zostały przedstawione w marcu przez ministra klimatu Michała Kurtykę jako ,,dziesiątka dla elektromobilności” – powiedział wiceminister Zyska.

Planowane zmiany

Ministerstwo klimatu informuje, że planowane zmiany będą obejmować m.in. złagodzenie przepisów dotyczących stref czystego powietrza, dookreślenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzania kontroli i wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych.

Plan zakłada również zwolnienie pojazdów niskoemisyjnych z opłat drogowych, doprecyzowanie definicji stacji ładowania oraz ułatwienia w zakresie ich budowy oraz wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie wynajmu krótkoterminowego wynajmu samochodów (usługa współdzielenia, carsharing).

Ministerstwo klimatu/Jędrzej Stachura

Czy wzrost cen energii wpływa na opłacalność pojazdów elektrycznych? Ministerstwo klimatu odpowiada