Zespół ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii powstał przy ministerstwie klimatu

26 maja 2020, 10:45 Alert
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE

Zespół ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii został powołany przy ministerstwie klimatu w związku z koronawirusem. Ciało doradcze zostało desygnowane drogą rozporządzenia ministra energii, a jego członkami będą przedstawiciele operatorów energetycznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy i osoby z ministerstwa cyfryzacji.

Cel powołania zespołu

W zarządzaniu datowanym na 19 maja, minister klimatu powołuje zespół ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii. Celem ma być wzmocnienie cyberbezpieczeństwa sektora energii, zapewnienie wymiany informacji o stanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz usprawnienie zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze energia. Zespół został powołany w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Ma on służyć wsparciem przy realizacji zadań ministra jako organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa sektora energii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa i niezakłóconego świadczenia usług przez operatorów usług kluczowych sektora energii.

Zadania

Do zadań zespołu ds. cyberbezpieczeństwa należą:

  • zarządzanie wymianą informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, podatnościach i incydentach, pomiędzy operatorami usług kluczowych sektora energii;
  • tworzenie raportów oraz biuletynów w zakresie sytuacji cyberbezpieczeństwa sektora
    energii;
  • wsparcie ministra w opracowaniu rekomendacji wydawanych w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energii;
  • wsparcie operatorów usług kluczowych sektora energii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i zarządzania incydentami;
  • współpraca z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Skład

Do składu Zespołu powołano przewodniczącego – kierującego komórką ds. obronnych; zastępcę Przewodniczącego – pracownika komórki ds. obronnych wskazanego przez Przewodniczącego; pracowników komórki ds. obronnych realizujących w imieniu Ministra zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikające z ustawy KSC; przedstawicieli operatorów usług kluczowych sektora energia.

Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niebędące członkami zespołu, w szczególności przedstawicieli: CSIRT NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy) oraz CSIRT GOV (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Spotkania zespołu zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz doraźnie w przypadku zaistnienia potrzeby. Mają się one odbywać droga elektroniczną.

Bartłomiej Sawicki

Wielka Brytania może obrać twardszy kurs wobec Huawei