Blok jądrowy Mochovce-3 na Słowacji kończy testy rozruchowe

17 kwietnia 2019, 16:45 Alert
atom energetyką jądrowa
fot. Pixabay

Blok energetyczny nr 3, budowany w elektrowni jądrowej Mochovce na Słowacji, pomyślnie zakończył gorące testy pracy. Właściciel elektrowni Slovenské Elektrárne (SE) poinformował, że załadunek paliwa do reaktora będzie możliwy już w połowie bieżącego roku, dopiero jednak po uzyskaniu zgody organu regulacyjnego, co może potrwać do ośmiu miesięcy.

Blok Mochovce-3 jest ukończony w 98,8 proc., stwierdza SE, a pozostała część pracy polega jedynie na przeprowadzeniu testów operacyjnych i systemów bezpieczeństwa, wymaganych do udzielenia zezwolenia na rozpoczęcie jego eksploatacji.

Operator elektrowni ogłosił przeprowadzenie, pod nadzorem inspektorów Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (UJD SR), gorących testów hydrostatycznych oraz weryfikacji szczelności układu chłodzenia reaktora i obudowy bezpieczeństwa w warunkach eksploatacyjnych. Potwierdzono wytrzymałość wszystkich systemów na nadciśnienie wynoszące 50% ciśnienia roboczego. Testy obejmowały również badanie wydajności obwodu wtórnego, który przesyła parę do turbiny generatora prądu, a także systemów sterowania, bezpieczeństwa, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Juraj Krasňanský, odpowiedzialny za wykonanie testów, powiedział, że wyniki były dwukrotnie wyższe od wymogów regulacyjnych, a to „wykazało sprawność i szczelność układów i ostatecznie obaliło mylące i fałszywe twierdzenia austriackich aktywistów antynuklearnych”.

Wcześniej w tym miesiącu operator SE przekazał zdecydowaną odpowiedź austriackiej grupie przeciwników energii jądrowej Global 2000, którą oskarżył o „nieuprawnione działanie i rozpowszechnianie fałszywych informacji w sprawie raportów dotyczących elektrowni jądrowej Mochovce” w oparciu o anonimowe oskarżenia, że obudowa bezpieczeństwa nie jest wystarczająco szczelna i odporna na przecieki.

Ostateczny werdykt w sprawie gorących testów zostanie wydany przez UJD SR po zapoznaniu się z oficjalnymi opiniami władz krajowych ds. zdrowia publicznego, pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa.

Budowa pierwszych dwóch bloków energetycznych w elektrowni jądrowej Mochovce rozpoczęła się w 1982 r. Wyposażono je w reaktory WWER-440/V-213 o mocy 436 MWe i zostały one uruchomione odpowiednio w 1998 i 1999 r. Prace przy blokach 3 i 4, wyposażonych w podobny typ reaktora, rozpoczęły się w 1986 r., ale zostały wstrzymane i utknęły w martwym punkcie w 1992 r. Zostały wznowione w 2009 r., a ostateczny projekt zawiera wiele ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, dokonanych w oparciu o wnioski z awarii w Fukushimie, w tym zwiększoną ochronę przed uderzeniem samolotu i wdrożenie środków zarządzania kryzysowego.

Rzecznik SE poinformował, że gorące testy pracy zostały zakończone później niż planowano, a to, wraz z opóźnieniami w pracach budowlanych, oznacza konieczność zmiany harmonogramu rozruchu. Operator podał, że spodziewa się, że blok nr 3 będzie „technicznie” gotowy do załadunku paliwa do rdzenia reaktora w połowie roku, ale zanim to nastąpi, krajowy regulator jądrowy musi być w pełni przekonany, że reaktor jest bezpieczny, a operator posiada wystarczające kompetencje do jego obsługi. Dokładna data uruchomienia zależy zatem od procesu licencjonowania i może upłynąć jeszcze do 8 miesięcy zanim rozpocznie się fizyczny załadunek paliwa.

Opóźnienie to zwiększy koszt projektu Mochovce 3 i 4 o szacunkową kwotę 270 mln EUR (305 mln USD), co stanowi 5% całkowitych kosztów. Będzie to w pełni pokryte przez Slovak Power Holding BV, który jest większościowym akcjonariuszem Slovenské Elektrárne.

Prezes i dyrektor generalny SE, Branislav Strýček powiedział, że obecnie na miejscu budowy znajduje się ponad 3500 pracowników i wykonawców, z czego około dwie trzecie pracuje na bloku Mochovce 3, a reszta na bloku nr 4, który jest ukończony w 84,6 proc.

Firma SE spodziewa się, że dwa nowe reaktory wyprodukują około 7 miliardów kWh rocznie, co według niej wystarczy, aby Słowacja była samowystarczalna pod względem energii elektrycznej do 2020 r. Państwo utraciło ten status w 2007 r., kiedy warunkiem przystąpienia do Unii Europejskiej było zamknięcie dwóch reaktorów WWER-440 w EJ Bohunice.

W 2017 r. zużycie energii elektrycznej na Słowacji wyniosło 31 mld kWh, z czego prawie 10 proc. pochodziło z importu.

World Nuclear News , CIRE.PL