Nowe modele reaktorów jądrowych we Francji

6 lutego 2023, 14:15 Alert

Francja rozpoczęła prace nad nową generacją reaktorów typu EPR (European Pressurized Reactor). Jednostki nazywane EPR 2 mają wejść w obieg komercyjny w połowie następnej dekady.


We Francji ma zostać zbudowanych aż sześć reaktorów typu EPR 2 – podaje Libération. Pierwsze dwa reaktory powstaną w Penly. Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire, podczas wizyty w elektrowni w Penly, powiedział, że nie ma wielkiego kraju przemysłowego bez energii jądrowej.

Uruchamiając pracę nad nową generacją reaktorów, Francja wprowadza w życie duży program na rzecz energii jądrowej o łącznych kosztach szacowanych na 50 miliardów euro.

Francja miała jesienią 2022 roku problemy z awariami elektrowni jądrowych. Jednak już w grudniu większość z nich wróciła do normalnego trybu produkcyjnego. – Od teraz 40 reaktorów z 56 należących do EDF produkuje prąd – powiedział Bruno Le Maire w grudniu.

W 2021 roku około 69 procent energii elektrycznej we Francji pochodziło z energetyki jądrowej. Tym samym Francja w 2021 roku była najbardziej zasilanym energią jądrową krajem Unii Europejskiej.

Aleksandra Fedorska

Ukraina apeluje o sankcje Zachodu na atom Rosji. Partner polskiej elektrowni jądrowej może pomóc