Modernizacja Nabrzeża Stoczniowego w Porcie Łeba

30 czerwca 2015, 09:24 Alert

(STRABAG)

Lista kontraktów obejmujących roboty hydrotechniczne w ostatnim czasie powiększyła się o kolejne zamówienia, m.in. w związku z modernizacją Nabrzeża Stoczniowego w Porcie Łeba.

Umowa na kwotę ponad 4,7 mln zł brutto podpisana została w kwietniu br. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2015 r. W ramach umowy STRABAG wykona kotwienie i umocnienie nabrzeża ściankami szczelnymi od strony rzeki, wybuduje oczep żelbetowy na ściance szczelnej oraz żelbetowej nawierzchni nabrzeża, ponadto wykona montaż elementów wyposażenia, a także przyłączy – sanitarnego (wod-kan) i elektrycznego. W ramach realizacji koryto rzeki Łeba zostanie pogłębione do blisko 4 m głębokości. Przebudowa będącego obecnie w stanie nieużytku nabrzeża stoczniowego w Porcie Łeba pozwoli na sprawne cumowanie jednostek rybackich i turystycznych oraz na szerszy zakres jego eksploatacji.

Modernizacja Portu Łeba to kolejny kontrakt prowadzony przez STRABAG na Pobrzeżu Koszalińskim. Od sierpnia 2014 roku, w okolicach Unieścia, powstają dwa projekty o łącznej wartości 22,5 mln zł brutto. Oba przedsięwzięcia obejmują kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytkowania morskich budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia ochrony brzegu w warunkach otwartego morza. W ramach pierwszego zadania, po wschodniej i zachodniej stronie ujścia jeziora Jamno, powstają dwie opaski brzegowe narzutowe o długości 250 m każda. Ich korpus zlokalizowany jest u podnóża wydmy i wzdłuż kanału ujścia z jeziora do morza. W ramach drugiego zadania powstaje osłonowy falochron, który zabezpieczy ujście przetoki jeziora Jamno do morza przed wysokimi falami i ochroni wrota przeciwsztormowe przed uszkodzeniem. Prace przy realizacji obu kontraktów na Wybrzeżu Słowińskim STRABAG zakończy w październiku 2015 roku.

Warto przypomnieć o zbliżającym się terminie zakończenia prac związanych z przebudową Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia. To drugie nabrzeże po Nabrzeżu Bułgarskim wykonywane na zlecenie gdyńskiego portu. STRABAG umowę podpisał w październiku ubiegłego roku na kwotę 55 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale br. W ramach kontraktu spółka wykonuje roboty czerpalne do głębokości 13,5 m, przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej wraz z istniejącym układem drogowo-kolejowym, a także likwidację zbędnych rozjazdów i zamianę żelbetowych kozłów oporowych na kozły samohamujące. Jednocześnie Wykonawca przebuduje sieć kanalizacyjną, sanitarną, deszczową, wodociągową i energetyczną w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Do końca br. potrwają także prace przy przebudowie Nabrzeża Szczecińskiego w Gdańsku. Umowę na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, w formule „projektuj i buduj”, STRABAG podpisał w czerwcu 2014 r. W ramach kontraktu przygotował dokumentację projektową i przebudował m.in. plac składowania kontenerów, a także zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny. Ponadto przedłużył torowisko żurawi portowych oraz zwiększył powierzchnię parkingową. Obecnie Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem gruntu pod plac składowy, prace rozpoczną się w drugiej połowie maja br. Rozbudowa nabrzeża zwiększy zdolność przeładunkową terminalu i konkurencyjność Portu Gdańsk. Wartość kontraktu STRABAG wynosi blisko 26 mln zł przy całkowitym koszcie realizacji projektu 44,6 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Należy dodać, że w grudniu 2014 r., na trzy miesiące przed planowanym terminem zakończenia inwestycji, STRABAG zakończył prace w ramach projektu zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni. Realizacja projektu trwała od września 2013 r. i pochłonęła 97,5 mln zł brutto. W ramach inwestycji STRABAG wykonał kompleksową modernizację nabrzeża, a w tym prace rozbiórkowe, kafarowe, ziemne, przebudowę sieci branżowych, regulację i budowę kanału rzeki Chylonki, a także mostu na rzece. Ponadto spółka wybudowała 35 tys. mkw. nawierzchni na placach składowych i manewrowych, ponad kilometrowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z nową ścieżką rowerową i wykonała roboty czerpalne (150 tys. m3).

Do realizacji zadania spółka wykorzystała własny, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, w tym specjalnie sprowadzoną prosto z Hamburga pogłębiarkę ssąco-refulującą. Pogłębiarka M30 to największa jak dotąd używana w Polsce, wysoce wydajna jednostka z głowicą tnącą wyprodukowana w stoczni IHC-Holland. Wyposażona została w pale kotwiące, gdzie jeden z nich stanowi również oś obrotu podczas wykonywania tzw. cięć urobku, dodatkowo jest on zamocowany na siłownikach hydraulicznych, co umożliwia zmianę pozycji pogłębiarki. Pozyskany przez pogłębiarkę z dna akwenu urobek, rurociągiem refulacyjnym został przetransportowany na pola refulacyjne. Dokładność wykonania robót zapewniło pozycjonowanie sprzętu przy pomocy systemu satelitarnego GPS ze stacją referencyjną, zainstalowaną na terenie nabrzeża.

Rejon Nabrzeża Bułgarskiego był ostatnim dotychczas niezagospodarowanym obszarem gdyńskiego portu, znajdującym się na końcu basenu portowego. Jego przebudowa była zatem dopełnieniem kompletnej infrastruktury portowej. Realizacja inwestycji umożliwi Portowi w Gdyni wdrożenie planów m.in. prywatyzacyjnych oraz podniesie wartość Portu, jako centrum logistycznego.

STRABAG zaangażowany jest także w odbudowę Kanału Jeglińskiego w miejscowości Karwik w województwie warmińsko – mazurskim. Prace na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie spółka rozpoczęła w styczniu 2015 r. Na realizację inwestycji Wykonawca ma 22 miesiące. Wartość kontraktu wynosi blisko 14 mln PLN brutto. Obecnie na 9-kilometrowym odcinku trwają prace mające na celu umocnienie brzegów za pomocą koszy gabionowych oraz materacy kamiennych na geowłóknienie. Przy obu wejściach do kanału STRABAG wykona obrzut kamienny w celu wzmocnienia główek falochronów. W rejonie śluzy, na odcinku około 1,5 km brzegi umocnione zostaną za pomocą ścianki szczelnej o łącznej masie ponad 900 ton. Ponadto prowadzone będą prace czerpalne, które zapewnią udrożnienie koryta kanału do głębokości żeglownej na odcinku o długości ponad 5 kilometrów. Przemianie ulegnie również wyposażenie śluzy Karwik dzięki montażowi nowych dalb cumowniczych i odbojnic polimerowych.

Realizacje związane z rozbudową portów morskich, w tym budownictwo hydrotechniczne stają się coraz ważniejszym obszarem działalności Koncernu STRABAG w Polsce. Wśród realizacji ostatnich lat warto zwrócić uwagę także m.in. na nagrodzoną tytułem ”Budowa Roku 2013” inwestycję dotyczącą przebudowy umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, oraz „Dzieło Mostowe Roku 2013” – budowę Mostu im. E. Zawackiej w Toruniu, w trakcie której wykonano szereg prac z zakresu budownictwa hydrotechnicznego.