Modrzejewski: Wśród firm upadających najwięcej wyspecjalizowanych w inwestycjach infrastrukturalncyh

5 lutego 2015, 12:00 Drogi

Z oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w styczniu 2015 r. upadło 61 przedsiębiorstw, wobec 62 w styczniu roku ubiegłego. Czy efektem gorszego drugiego półrocza ub. roku w budownictwie był wzrost liczby upadłości w tym sektorze gospodarki? – zastanawia się w opublikowanej analizie firma Euler Hermes. Według niej
mniej było w tym czasie upadłości firm produkcyjnych – a wśród tych, które upadły – najliczniejsze były firmy zaopatrujące budownictwo.

– W styczniu mieliśmy do czynienia z większą niż przed rokiem liczba opublikowanych upadłości firm budowlanych. Wartość prac realizowanych w okresie wrzesień-listopad 2014 r .była niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – ocenia Michał Modrzejewski, dyrektor Analiz Branżowych w Euler Hermes. Jego zdaniem co za tym idzie mniejszy był strumień środków zasilających firmy budowlane i ich dostawców.

– Wśród firm upadających nadal jednak najwięcej jest tych wyspecjalizowanych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych – prac drogowych i towarzyszących – twierdzi dalej dyr. Michał Modrzejewski. – Przypadki ich upadłości zaczęły być liczniejsze w ciągu ub. roku wraz ze… zwiększeniem się wartości inwestycji publicznych. Problemem tych firm jest więc nadal bardzo niska rentowności realizowanych prac (jako efektu walki cenowej o zlecenia – cena wciąż jest decydującym kryterium).

W opinii Modrzejewskiego przyznać przy tym trzeba, iż w końcówce roku było zdecydowanie mniej nowo rozpoczynanych inwestycji. – Drugą najliczniejszą grupą firm budowlanych, których problemy doprowadziły do ich bankructwa były firmy wykończeniowe – instalacyjne, posadzkarskie itp. Tylko dwie firmy budowlane spośród tu analizowanych przypadków upadłości ze stycznia specjalizowały się we wznoszeniu budynków.

– Gospodarka to system naczyń połączonych – osłabienie koniunktury na prace budowlane znajduje od razu odzwierciedlenie w gorszej kondycji firm zaopatrujących tę branżę – zauważa na zakończenie Michał Modrzejewski.

Źródło: Euler Hermes