Montgomery: Większy eksport LNG – większe korzyści dla USA

7 marca 2014, 13:45 Energetyka

Ośrodek NERA Economic Consulting przedstawił uaktualnienie badań na temat makroekonomicznych skutków ewentualnego uwolnienia eksportu LNG z USA wykonanych dla Departamentu Energii USA w grudniu 2012 roku.

Badania pt. “Updated Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United States” uaktualniają wszystkie 63 scenariusze rozwoju rynku LNG, oraz przedstawiają nowe. Uaktualnienie zostało sponsorowane przez Cheniere Energy.

– Eksport LNG zapewnia korzyści ekonomiczne w każdym z rozważanych scenariuszy. Istnieje zależność – większy eksport, większe korzyści – deklaruje dyrektor projektu W. David Motgomery, wicedyrektor NERA.

Z raporty wynika, że duży eksport LNG będzie możliwy tylko jeśli będzie go dużo na rynku amerykańskim, a jego cena pozostanie niska. Z prognoz wynika także, że nawet przy dużym eksporcie LNG Amerykanie pozostaną najtańszymi producentami chemii na świecie. Rozbudowa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju eksportu przyniesie także wzrost zatrudnienia.

Raport NERA jest dostępny w internecie

Źródło: LNG World News