Moody’s: Aukcje pomagają OZE

13 września 2017, 16:30 Alert

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, czołowa agencja ratingowa Moody’s opublikowała komentarz na temat sytuacji globalnego rynku odnawialnych źródeł energii. Wskazuje w nim, że w wielu miejscach na świecie elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne są już w stanie produkować energię taniej niż elektrownie konwencjonalne. Ta sytuacja dotyczy w coraz większym stopniu również biedniejszych krajów.

Moody’s odnotowuje fakt przechodzenia kolejnych krajów z systemów wsparcia OZE bazujących na z góry określonych, preferencyjnych taryfach na wsparcie w ramach systemów aukcyjnych, w których pojawia się mechanizm konkurencji miedzy inwestorami, skutkujący coraz niższymi cenami za zieloną energię.

– Ponieważ coraz więcej państw przechodzi na zakup energii ze źródeł odnawialnych poprzez aukcje i przestaje polegać na subsydiach, rola OZE będzie zmieniać się z marginalnego dodatku na centralny element krajowych strategii energetycznych – komentuje Moody’s.

Czołowa agencja ratingowa podkreśla w swoim komentarzu jej zdaniem pozytywny wpływ, jaki odejście od subsydiów ma na energetykę odnawialną, podkreślając, że z czasem przełoży się to na spadek kosztów dla konsumentów końcowych oraz zmniejszy presję polityczną. – Dodatkowo aukcje umożliwiają rządom szybsze dostosowywanie się do rozwoju rynku, pozwalają obniżać koszty dla odbiorców i są czytelnym drogowskazem dla przyszłego portfolio projektów – komentuje Moody’s.

Amerykańska agencja ratingowa zaznacza jednak, że osiągane ostatnio w aukcjach rekordowo niskie ceny za energię z OZE należy traktować ostrożnie, ponieważ warunki i wymogi zawierane w kontraktach, jak również inne ryzyka operacyjne, różnią się w zależności od kraju, w którym przeprowadzono aukcje.

Moody’s podkreśla również rolę, jaką dla rozwoju globalnego rynku OZE, zaczynają spełniać kraje rozwijające się. – Rynki rozwijające się są kluczowe dla energetyki odnawialnej, w której dominują kraje takie jak Chiny i Indie. Źródła odnawialne stają się konkurencyjne w porównaniu z innymi źródłami energii nawet w krajach rozwijających się – komentuje Swami Venkataraman, analityk ds. energetyki w Moody’s.

Gramwzielone.pl