Morawiecki: Nie na wszystko są pieniądze. Komitet Ekonomiczny ustali priorytety

30 września 2016, 15:30 Energetyka
Morawiecki
Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów otworzyła premier Beata Szydło. Podkreśliła, że celem tego organu jest synchronizacja i koordynacja pracy wszystkich resortów zajmujących się gospodarką. Rząd ma duże oczekiwania co do efektów działalności KE. Komitet jest tą strukturą, która odpowiada za rozwój, gospodarkę, przygotowuje plany, ustawy, projekty, koordynuje politykę gospodarczą.

„Polska mu się rozwijać, szybszy rozwój gospodarczy jest potrzebny. Dzisiaj Polacy chcą żyć na europejskim poziomie, chcą mieć równe szanse, godne życie i to jest obowiązkiem rządu. Umożliwienie realizacji tych zadań należy do KE” – mówił kierujący Komitetem wicepremier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że KE będzie służyć sprawnemu wykonywaniu zobowiązań PiS wobec całej gospodarki polskiej.

Wicepremier zapowiedział, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w pierwszym rzędzie przedstawi liczne plany i projekty strategicznych ustaw do końca roku i zaprezentuje harmonogram działań na przyszły rok. Wymienił dość długą listę tych projektów z sektorów : finansów, rozwoju, energetyki, gospodarki morskiej i infrastruktury. Wśród nich wymienił najważniejsze projekty z sektora energetyki: ustawa o rynku mocy, nowelizacja prawa energetycznego, nowelizacja ustawy o OZE, ustawa o wprowadzeniu Państwowej Służby Geologicznej.

Stwierdził, że KE jest tą strukturą, która odpowiada za rozwój kraju i całą gospodarkę. Ma doprowadzić do wzrostu PKB i utrzymać stabilność finansów publicznych państwa. Wicepremier jako wiceprzewodniczącego Komitetu przedstawił szefa Komitetu Stałego RM, Henryka Kowalczyka. Morawiecki podkreślił rolę w KE sekretarza stanu MSZ Konrada Szymańskiego, do którego będzie należało czuwanie nad zgodnością efektów pracy KE przy regulacji całej materii gospodarczej z prawem Unii Europejskiej.

W składzie Komitetu Ekonomicznego znaleźli się m.in. Krzysztof Tchórzewski minister energii, Piotr Naimski, minister-koordynator ds przesyłu energii, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska Mariusz Orion Jędrysek, sekratarz stanu w MSZ Konrad Szymański.

Dalszy ciąg inauguracyjnych obrad KE jeszcze trwa. Już bez obecności mediów.

KE ma z jednej strony doprowadzić do dobrego, zdrowego wzrostu PKB, a z drugiej utrzymać stabilność budżetu, finansów publicznych państwa. Jest to zawsze zadanie, które czasami niektórzy określają jako syzyfową pracę albo kwadraturę koła, bo są oczywiście ogromne oczekiwania dotyczące wzrostu wydatków. A wiadomo, że ten obrus jest czasami za krótki i trzeba przeciągnąć go w tę stronę, te priorytety zaznaczyć i zaspokoić potrzeby, które są dla państwa polskiego najważniejsze – mówił Morawiecki.