Morawiecki: Polska ma szansę uczestniczyć w rewolucji technologicznej

3 czerwca 2016, 18:30 Innowacje

Już po raz piąty przedstawiciele administracji polskiej i unijnej, państw członkowskich UE, przedsiębiorców, związków branżowych i organizacji pozarządowych spotkali się w Warszawie, by rozmawiać o jednolitym rynku UE. V Forum Jednolitego Rynku otworzył wicepremier Mateusz Morawiecki.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Podczas przemówienia powitalnego wicepremier podkreślił, że czytelne reguły na jednolitym rynku są szczególnie ważne dla małych i średnich firm oraz obywateli z państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej, którzy są na słabszej pozycji startowej. Zauważył, że po kryzysie gospodarczym z końca poprzedniej dekady część państw UE zaczęło bronić swoich krajowych rynków.

„Przy każdej okazji zwracamy na forum europejskim uwagę jak ważne jest przestrzeganie zasad jednolitego rynku europejskiego. Chodzi szczególnie o to, by nie tworzyć dodatkowych regulacji, utrudniających wejście nowym graczom” – podkreślił wicepremier.

Wicepremier Morawiecki odniósł się również do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. „To duża szansa dla nas. Im bardziej ta nowa przestrzeń rynkowa będzie dostępna dla podmiotów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tym większe są szanse na to, że UE jako całość będzie najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie” – ocenił.

Wicepremier uczestniczył także w sesji pytań i odpowiedzi. Pytania dotyczyły m.in. udziału Polski w czwartej rewolucji przemysłowej, roli transferu technologii w budowaniu przewag konkurencyjnych, roli państwa we włączaniu nowych zjawisk do gospodarki (np. gospodarki współdzielenia) czy rozwoju e-handlu.

„Polska jest suwerenna i wreszcie ma szansę uczestniczyć w rewolucji technologicznej. Ta rewolucja jest dla nas szansą, ale też zagrożeniem, jeśli ją prześpimy” – zauważył wicepremier.

W tym kontekście podkreślił znaczenie rozpoznawania trendów przyszłości, choć, jak zaznaczył, nie zawsze wiemy dokąd nas one zaprowadzą.

„Ekonomia współdzielenia, niskoemisyjność, gospodarka cyfrowa – to są pierwiosnki procesów biznesowych, które wciskają się w poszczególne sektory”.
Wicepremier odniósł się też do kwestii regulacji prawnych rynku cyfrowego. Powiedział, że powinny one istnieć, ale muszą być ostrożne i miękkie. Przestrzegł przed pułapką ich nieaktualności wobec szybko zmieniającej się technologii.

Podczas odbywających się w ramach forum dyskusji panelowych rozmawiano o gospodarce współdzielenia oraz tworzeniu rynku towarów i usług bez barier. Tematem rozmów była również nowa propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej ws. geoblokowania w transgranicznym handlu elektronicznym.

Piąte Forum Jednolitego Rynku odbyło się 3 czerwca w Warszawie, pod hasłem przewodnim: „Strategia Jednolitego Rynku – szanse dla przedsiębiorców?”. Wydarzenie zorganizowali wspólnie Ministerstwo Rozwoju i Komisja Europejska.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju