TAG: Unia Euorpejska

Krytyczny dla światowego rynku ropy naftowej morski punkt przeładunkowy u wybrzeży Danii został objęty sankcjami Unii Europejskiej (UE). Celem […]
Premier Mateusz Morawiecki poprosił, o zawieszanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Przewodnicząca Komisji […]
Budowa gazociągu MidCat, który miał stanowić połączenie sieci europejskiej z Maghrebem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Projekt, który […]
Polska na chwilę obecną nie wywiązała się z kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku ze sporem o […]
Udział w grudniowej konferencji klimatycznej w Katowicach potwierdziło około 50 światowych przywódców; liczba ta cały czas rośnie – […]
Istnieje możliwość, że wniosek koncentracyjny dotyczący przejęcia Lotosu przez Orlen, Komisja Europejska będzie chciała rozpatrzyć sama, bez […]
– Objęcie wszystkich gazociągów importowych prawem unijnym ograniczy możliwość zachowań antyrynkowych i zwiększy poziom przejrzystości […]
– By nie działać reaktywnie musimy najpierw opracować, a potem przedstawić Komisji Europejskiej nasze kompleksowe stanowisko w postaci […]
Przedłużenie na okres po 2019 roku umowy między Rosją i Ukrainą o tranzycie gazu przez ten drugi kraj byłoby korzystne zarówno dla Moskwy i […]
– Projekt gazociągu Nord Stream 2 ma zasadnicze znaczenie dla europejskiego systemu energetycznego. Obecnie analizowane są alternatywne […]
Już po raz piąty przedstawiciele administracji polskiej i unijnej, państw członkowskich UE, przedsiębiorców, związków branżowych i […]
KOMENTARZ Kamil Moskwik Analityk Instytutu Sobieskiego / współpracownik BiznesAlert.pl Aleksander Ujazdowski współpracownik BiznesAlert.pl Temat […]
(CIRE.pl) Operatorzy systemów przesyłowych Danii i Niemiec – Energinet.dk 50Hertz podpisali kontrakt na budowę stacji przekształtnikowej […]
W środę 16. marca w Parlamencie Europejskim odbędzie się spotknie z udziałem posłów Komisji ITRE i ENVI, poświęcone efektywności systemu EU […]
(Trend/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik) – Kijów i Teheran omawiają możliwość dostaw irańskiej ropy do Europy przez terytorium […]