Interkonektor połączy duńską farmę wiatrową na morzu z Niemcami

29 marca 2016, 14:15

(CIRE.pl)

Farma wiatrowa Hornsea. Fot. Wikimedia Commons
Farma wiatrowa Hornsea. Fot. Wikimedia Commons

Operatorzy systemów przesyłowych Danii i Niemiec – Energinet.dk 50Hertz podpisali kontrakt na budowę stacji przekształtnikowej HVDC Light typu „back-to-back”w Bentwisch, która pozwoli na połączenie asynchronicznych sieci energetycznych z wykorzystaniem kabli łączących morskie farmy wiatrowe z lądem.

Stacja przekształtnikowa w Bentwisch jest elementem morskiego interkonektora Kriegers Flak, która ma połączyć planowaną, duńską farmę wiatrową o tej samej nazwie z uruchomionymi już Niemieckimi farmami Baltic 1 i 2. Podmorski kabel wraz stacja przekształtnikową HVDC Light typu „back-to-back” pozwoli jednocześnie na asynchroniczne połączenie sieci energetycznych AC Danii i Niemiec.

Kontrakt na wykonanie projektu, dostawę i instalację stacji wygrało ABB. Inwestycja będzie kosztowała 140 mln USD. Wcześniej, w roku 2015, ABB podpisała również umowę o wartości 100 mln USD na dostawę systemu kabli podmorskich AC, stanowiącego połączenie energetyczne dla duńskiej farmy Kriegers Flak.
Budowa tego połączenia, o mocy 400 MW jest współfinansowana przez Unię Europejską Poza umożliwieniem włączenia do sieci większej ilości odnawialnych źródeł, nowe połączenie ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i stworzy dodatkowe możliwości obrotu energią.