Morawiecki: Powstaje Polski Fundusz Rozwoju

15 kwietnia 2016, 07:00 Infrastruktura

13 kwietnia 2016 r. w KRS został zarejestrowany Polski Fundusz Rozwoju SA, który powstał na bazie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA. Jest to wstęp do integracji przez PFR instytucji kluczowych dla rozwoju kraju w ramach grupy kapitałowej.

– Rozpoczęty został ważny projekt dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, tworzenia nowej wspólnej platformy efektywnych instrumentów rozwojowych w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego organizacja przewiduje budowę grupy kapitałowej konsolidującej główne instytucje wsparcia rozwoju gospodarczego funkcjonujące w naszym kraju – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Początkiem tego procesu była, podjęta 25 marca 2016 r., decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA o zmianie statutu, nadająca jej nowy cel strategiczny w postaci wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski. Od 13 kwietnia br. spółka prowadzi swoją działalność pod nazwą Polski Fundusz Rozwojowy SA.

– Zależy nam na dobrej integracji działań instytucji, takich jak PARP, ARP, PAIIiZ, KUKE czy BGK, które prowadzą ważne działania rozwojowe. Chodzi o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost innowacyjności, zwiększanie inwestycji, w tym zagranicznych oraz ekspansję polskich firm na międzynarodowych rynkach. Te instytucje to robią, ale każda we własnym zakresie. Dlatego celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest integracja funkcji i działań tych instytucji – zaznaczył wicepremier Morawiecki.

Koordynacja przez PFR wyeliminuje powielanie tych samych działań przez różne instytucje, pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał i osiągnąć synergię wynikającą z ich współpracy. – Ma to kluczowe znaczenie dla realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polepszy wsparcie polskich firm, wpłynie na wzrost wartości dodanej oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Poprawi wreszcie potencjał inwestycyjny poprzez większe możliwości pozyskania dodatkowych środków z rynków finansowych, zarówno krajowego, jak i zagranicznych – podkreślił minister rozwoju.

Jeszcze w kwietniu możliwy jest wybór Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA., natomiast do czerwca powstanie kompleksowa strategia działania tej instytucji. Zakończenie głównego etapu budowy PFR planowane jest do końca 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju