Moskwik: Co przyniesie konsolidacja Azotów (ANALIZA)

10 maja 2018, 14:00 Chemia

Konsolidacja spółek zależnych (rozlokowanych na terenie całego kraju) w Grupie Azoty w latach 2011-2017 przyniosła oszczędności na poziomie 710 mln zł. Zainicjowany proces pozwolił osiągnąć liczne synergie: m.in. kosztowe, produkcyjne oraz logistyczne – pisze Kamil Moskwik z Instytutu Jagiellońskiego.

fot. Grupa Azoty

Warto w tym miejscu przedstawić wyniki prac wykonanych przez specjalistów Grupy Azoty i firmy doradczej PwC. Którzy wyodrębnili obszary, w których osiągnięte synergie w największym stopniu przeniosły się na korzyści finansowe. Pierwsza z nich czyli optymalizacja w segmencie zakupów (zakup surowców strategicznych) przyniosła największe oszczędności szacowane na około 465 mln zł. Największym beneficjentem zostały zakłady w Puławach.

Kolejna czyli optymalizacja produkcyjna pozwoliła na osiągnięcie oszczędności na poziomie 170 mln zł. Grupa Azoty ujednoliciła i dostosowała politykę remontową do najlepszych praktyk oraz poprawiła efektywność zarządzania dostawcami usług remontowych. Największymi beneficjantami wspomnianych działań były zakłady w Tarnowie i Policach.

Działania optymalizacyjne w segmencie IT wspierały realizację projektów we wszystkich obszarach działalności Grupy, generując 6 mln zł oszczędności. Warto zaznaczyć, że ciągły rozwój tego segmentu może w przyszłości przyczynić się do wygenerowania kolejnych oszczędności w ramach Grupy.

Dodajmy, że według konserwatywnych szacunków do 2020 roku oszczędności mają przynieść dodatkowo od 100 do 150 mln zł. Jak czytamy w komunikacie spółki konsolidacja w znaczącym stopniu przyczyniła się do wzrostu wartości EBITDA oraz stabilizacji generowanych marż.

Konsolidacja w Grupie Azoty wygenerowała znaczące oszczędności. Dalsza optymalizacja kolejnych obszarów pozwoli zwiększyć synergię wewnątrz Grupy co powinno pozytywnie wpłynąć na zarządzanie procesami zarówno biznesowymi jak i produkcyjnymi – powodując ich usprawnienie. Spowoduje to znaczące wsparcie dla rozwoju nowych modeli biznesowych – a co za tym idzie wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które mogą przełożyć się na wzrost konkurencyjności spółki i pośrednio wpłynąć na rozwój działalności B+R+I w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że efekty zmian będą widoczne w perspektywie długoterminowej.