Emilewicz nie przejmie elektroenergetyki, ale zapewni Czyste Powietrze (RELACJA)

18 stycznia 2018, 14:00 Innowacje

W budynku dawnego Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja prasowa o podziale kompetencji nowych ministerstw, które powstały po styczniowej rekonstrukcji rządu.

Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, fot. Ministerstwo Energii
Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, fot. Ministerstwo Energii

Czyste Powietrze w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Podział kompetencji Ministerstwa Rozwoju dotyczy działów gospodarki i rozwoju regionalnego.

Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że będzie zajmować się takimi sektorami jak przedsiębiorczość, konstytucja dla biznesu, czyste powietrze, nowe technologie, wydatkowanie środków na innowacje i startupy oraz kolejne pakiety ułatwień legislacyjnych.

– Zmieniamy także  ustawę o strefach ekonomicznych, która wkrótce trafi na posiedzenie rządu – powiedziała.

Pytana o rozwój projektu czyste powietrze podkreśliła, że w tym zakresie kooperacja ze resortem środowiska była i jest nieodzowna i będzie nadal kontynuowana, podobnie jak z innymi resortami. Przypomniała jednocześnie, że wiceministrem PiT został Piotr Woźny, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie projektu czyste powietrze. Dodała, że dzisiaj na komitecie stałym trafiła ustawa o normie jakości paliw.

– Wyrzucamy z obrotu flotokoncentraty i muł węglowy, czyli to, co jest główną przyczyną smogu w największych miastach w Polsce – powiedziała Emilewicz.

Dodała, że w ramach programu Czyste powietrze ma powstać system mapowania źródeł ciepła oraz ile i jak ocieplone są budynki w Polsce. – Będziemy także już jutro w tym budynku rozmawiać z w ramach warsztatów nad definicją ubóstwa energetycznego – mówiła minister.

Pytana o spekulacje dotyczące przekazania z ministerstwa energii kompetencji dotyczących spółek wytwarzania powiedziała, że ta informacja była najwyraźniej efektem spekulacji przy okazji rekonstrukcji rządu, a jej kompetencje nie dotyczą zarządzania spółkami energetycznymi.

W sprawie kompetencji zarządzania komitetu sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza, minister Emilewicz powiedziała, że premier Morawiecki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zarządzania tym komitetem, jednak nie wykluczone, że zostanie on powierzony ministrowi Woźnemu. Przypomnijmy, że dotychczas za prace komitetu odpowiadał resort środowiska.

E-bus będzie kontynuowany

Jadwiga Emilewicz pytana o przyszłość programu E-bus zapewniła, że pozostaje realizowany bez zmian. Jak powiedziałam minister będąca w komitecie sterującym tym programem. Według niej, zmiana w podejściu do zamówień publicznych pozwala zamawiać samorządom prototypowe pojazdy, które będą w stanie spełnić konkretne potrzeby transportu miejskiego. Ustawa daje możliwość wprowadzania stref zeroemisyjnych. Decyzje co do ich powstania mają być podejmowane autonomicznie przez samorządy.

Zgodnie z przyjętą w Sejmie poprawką do projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie nakłada obowiązku wprowadzania opłat za wjazd do specjalnych stref. Dzięki rozmachowi z jakim jest realizowany program E-bus – jak powiedziała minister – został on dostrzeżony w krajach Unii, dzięki czemu zostaliśmy zaproszeni do postępowania, w którym uczestniczą także Niemcy i Francja, abyśmy budowali centra rozwoju technologii bateryjnych.

Projekt E-bus w założeniu ma doprowadzić do tego, by w 2025 roku na Polskich drogach było 1000 autobusów elektrycznych. W ramach tego programu powstanie Polski Autobus Elektryczny, mający konkurować na globalnych rynkach z dostępnymi pojazdami. Korzyściami jakie mają wypływać z realizacji programu ma być poprawa jakości powietrza w miastach dotkniętych smogiem, eliminacja hałasu oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego firm.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju zapowiedział, że dalsza współpraca będzie nadal kontynuowana. – Byliśmy i jesteśmy jednym zespołem. Oba resorty będą w jednym budynku i nadal będą dzielone konferencje w w dwóch salach. Podział nie był trudny i już się dokonał, należy jeszcze przełożyć to na język prawa. Podział następował szybko i dotyczył finansowania, kadr i działań – mówił Kwieciński.

Podkreślił, że jego resort będzie koordynował politykę rozwoju kraju. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju to także kompetencje nowego resortu. – Będziemy zajmować się także polityką zagraniczną, zwłaszcza sprawy europejskiej m.in. te dotyczące budżetu UE czy pozycji polskim firm. Kompetencją ministerstwa ma być też nadzór nad programami unijnymi. Jednak szereg projektów będzie wdrażane w resorcie PiT. Kolejnym wyzwaniem będą inwestycje. Chcemy przyspieszyć inwestycje prywatne jaki i z budżetu – tłumaczył Kwieciński.

Pytany o atom, powiedział, że to ważny element Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a prace nad tym projektem wciąż trwają, jednak decyzja ws. tego projektu raczej nie pojawi się na posiedzeniu rządu w najbliższym czasie.

BiznesAlert.pl