MPiT: Do końca roku rząd stworzy mapę drogową GOZ

11 grudnia 2018, 17:00 Alert

Jeszcze w tym roku rząd ma zająć się „Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” – poinformowała PAP we wtorek, w trakcie COP24, szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w którym powstał ten dokument, Jadwiga Emilewicz.

fot. Ministerstwo Energii

Jak powiedziała PAP minister w kuluarach szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach, dokument trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów i będzie tam procedowany jeszcze w tym tygodniu. „(Mapa – PAP) w tym roku stanie na Radzie Ministrów” – zapowiedziała Emilewicz.

Według opisu ministerstwa „gospodarka o obiegu zamkniętym” oznacza odstąpienie od działania na zasadzie „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. W modelu tym surowce wykorzystywane są w gospodarce możliwie jak najdłużej, ich wartość jest maksymalizowana, ilość generowanych odpadów i emisji – minimalizowana, a – jeśli już powstaną – zagospodarowywane są w sposób optymalny, z punktu widzenia gospodarczego i środowiskowego.

Priorytetami przygotowanej przez MPiT Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym są: zrównoważona produkcja przemysłowa oraz konsumpcja, biogospodarka i nowe modele biznesowe. Ich realizacji służyć będą odpowiednie warunki, m.in. prawne. Administracja publiczna zamierza wprowadzić je w najbliższych latach, czemu towarzyszyć ma szeroko pojęta edukacja i promocja zagadnienia.

Rozmowy, prezentacje i debaty wokół tematyki modelu gospodarki o obiegu zamkniętym wypełniły w ub. tygodniu Dzień Innowacji w pawilonie polskim na COP24.
„Skończyliśmy w ministerstwie prace nad strategicznym dokumentem: Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, który będzie nakładał konkretne, ważne wymagania na producentów. Będziemy mówili, w jaki sposób wydłużyć cykl życia produktów, w jaki sposób sprawić, aby odpad stał się surowcem, co to znaczy ecodesign (ekoprojektowanie, projektowanie z uwzględnieniem wpływu na środowisko – PAP)” – mówiła w ostatnią środę Emilewicz.

Rozwinął tę kwestię wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jak akcentował w wystąpieniu podczas „Dnia Innowacji”, model gospodarki obiegu zamkniętego ściśle wiąże się z realizacją celów zrównoważonego rozwoju; a w jego założeniach znajduje urzeczywistnienie idea „zasobooszczędności”. To z kolei przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów oraz obniżenie emisji – ważne w obliczu wyzwań klimatycznych.

W kontekście założeń „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” Mazurek wskazał m.in., że jeśli Polska chce zachować konkurencyjność swojej gospodarki, powinna szukać najlepszych rozwiązań i uwalniać potencjał krajowych innowacji w tej dziedzinie.

Polska Agencja Prasowa