MŚ przygotowało rozporządzenie w sprawie drewna energetycznego

5 lutego 2019, 09:15 Alert

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego.

drewno lasy
Źródło: LibreShot

Jak informuje resort środowiska, celem rozporządzenia jest określenie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe i energetyczne.

Ogłoszone 30 stycznia 2019 roku konsultacje projektu mają potrwać 10 dni od dnia otrzymania pisma przez adresatów pisma skierowanego przez resort środowiska do organizacji i stowarzyszeń związanych z przemysłem drzewnym.

CIRE.pl