MŚ: Polska ma suwerenne prawo do wyboru ścieżki rozwoju i sposobów walki ze zmianami klimatu

30 listopada 2015, 07:29 Energetyka

Jedynie solidarne wysiłki wszystkich państw, zgodne z suwerennie określonymi przez nie celami i działaniami, mogą zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza najbiedniejszym krajom, i zagwarantować bezpieczeństwo obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców naszej planety – przekonuje ministerstwo środowiska.

Jak podaje resort, nowe porozumienie klimatyczne, które ma zostać sfinalizowane w Paryżu, musi zapewnić ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na takim poziomie, aby nie przekroczyć globalnego wzrostu temperatury na powierzchni planety o 2 stopnie. Jest to główny cel konwencji klimatycznej. Aby go osiągnąć, potrzebny jest udział w porozumieniu wszystkich państw, zwłaszcza największych gospodarek światowych. Jednostronne działania pojedynczych krajów lub nawet ich grup nie uchronią przed wzrostem emisji dwutlenku węgla i związanymi z nim nieodwracalnymi szkodami środowiskowymi.

Polska, tak jak i inne państwa, powinna mieć jednak zapewnione prawo do suwerennego określenia najbardziej korzystnych i efektywnych działań zmierzających do ochrony klimatu oraz do określania własnej ścieżki rozwoju.

Dzięki transformacji gospodarczej i politycznej po 1989 r. zdołaliśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, jednocześnie odnotowując ponaddwukrotny wzrost PKB. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów i pokazują wyraźnie, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości.

Podczas COP21 w Paryżu będziemy zabiegać o uznanie różnych form ograniczania emisji dwutlenku węgla, w tym zalesiania, za równoprawne z redukcją spalania paliw kopalnych sposoby zmniejszania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze – przekonuje ministerstwo.

Przewodniczącym polskiej delegacji, właściwym do prowadzenia negocjacji, będzie Minister Środowiska. W skład zespołu negocjacyjnego wchodzą przedstawiciele: Ministra Środowiska, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Ministra Energetyki oraz Ministra Spraw Zagranicznych.