MSZ: Baltic Pipe zbliża do siebie Polskę i Danię

11 kwietnia 2018, 10:15 Alert

– Łączy nas podobna ocena wyzwań dla bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej i stabilności Ukrainy, mamy też wspólny punkt widzenia w kontekście relacji transatlantyckich – powiedział wiceminister Bartosz Cichocki podczas spotkania z analitykami z Duńskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (Det Udenrigspolitiske Selskab) przebywającymi z wizytą studyjną w Polsce.

Fot. MSZ

Tematami rozmów były relacje polsko-duńskie i główne założenia polskiej polityki zagranicznej w aspekcie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego oraz kwestii wschodnich. Wiceminister Cichocki wskazał na bliską współpracę Polski i Danii, zbieżność celów i stanowisk w wielu obszarach współpracy regionalnej, jak i agendy europejskiej czy w kwestiach bezpieczeństwa. Z satysfakcją odnotował efektywną współpracę obu krajów w realizacji projektu połączenia gazowego Baltic Pipe.

Duńskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej powstało w 1946 r. Jego celem jest promowanie zainteresowania i podnoszenie świadomości w zakresie polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych w Danii poprzez organizację debat, konferencji i innych wydarzeń z udziałem czołowych duńskich i zagranicznych mówców, w tym polityków i naukowców. Patronat nad Towarzystwem sprawuje duński książę Fryderyk.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych