Służby zajmą się wynikami audytu w ukraińskim Naftogazie

9 października 2020, 09:30 Alert

Państwowa Izba Obrachunkowa (DASU) przesłała raport pokontrolny przeprowadzonego w spółce Naftogaz do Głównej Dyrekcji Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku audytu dopatrzono się licznych nieprawidłowości na dużą skalę.

SBU

Nieprawidłowości w Naftogazie na dużą skalę

Według DASU efekty kontroli wykazały naruszenia mające znamiona działalności przestępczej. Raport został podpisany przez Naftogaz z uwagami. Dokument wskazuje na nieprawidłowości finansowe, nieefektywne działania zarządcze i prowadzenie ryzykownych operacji, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do utraty środków finansowych i rzeczowych na kwotę 176 mld hrywien (6,23 mld dolarów), w tym do naruszeń, które w rezultacie doprowadziły do strat w wysokości 75,5 mld hrywien (2,65 mld dolarów).

Naftogaz nie zgadza się z wyliczeniami Izby i przesłał swoje wyjaśnienia.

OilPoint/Mariusz Marszałkowski