Naimski: Polska buduje Bramę Północną i zabiega o solidarność energetyczną w regionie

15 maja 2017, 10:23 Energetyka
Gazterm2
GAZTERM 2017, fot. BiznesAlert.pl

Podczas XX Konferencji Gazterm 2017 Adam Piotrowski z biura pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej odczytał list pełnomocnika Piotra Naimskiego.

– Zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem każdego kraju. Bezpieczeństwo energetyczne jako szczególny element strategii Państwa jest niezbędne w celu uzyskania stabilnego rozwoju gospodarczego poprzez zapewnienie dostaw energii i surowców energetycznych. Żadne społeczeństwo nie może funkcjonować bez pewnych źródeł pozyskania paliw oraz energii. Bezpieczeństwo energetyczne stało się pojęciem wieloaspektowym – to nie tylko element gospodarki, ale także czynnik geopolityczny – podkreślił w liście Piotr Naimski.

– Z polskiego punktu widzenia dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kluczowe jest zapewnienie suwerenności w pozyskiwaniu surowców energetycznych. Z 16,5 mld metrów sześciennych gazu zużytych przez polskich odbiorców w 2016 r., Polska musiała importować ok. 12,5 mld metrów sześciennych, w tym większość od Gazpromu. Dlatego suwerenność energetyczna Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej łączy się bezpośrednio z dywersyfikacją źródeł dostaw tego surowca i jest priorytetem dla działań polskiego rządu – wyliczał autor listu.

– Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu o przepustowości 5 mld metrów sześciennych pokrywa około jednej trzeciej zapotrzebowania Polski na gaz. Zwiększenie jego przepustowości do 7,5 mld metrów sześciennych umocni pozycję polskiego operatora na dynamicznie rozwijającym się rynku LNG. W przypadku zbudowania trzeciego zbiornika, terminal będzie mógł dysponować przepustowością 10 mld metrów sześciennych – kontynuował Naimski. – Drugim elementem polskiej strategii dywersyfikacji jest Korytarz Norweski, którego elementem jest Baltic Pipe, czyli gazociąg łączący polski system przesyłowy z duńskim. Studium wykonalności dowodzi, że projekt jest opłacalny przy przepustowości w kierunku Polski na poziomie 10 mld m3 gazu rocznie. Obecnie, przy wsparciu rządu, GAZ-SYSTEM negocjuje z duńskim odpowiednikiem warunki realizacji projektu. W najbliższym czasie należy spodziewać się rozpoczęcia procedury Open Season.

– Powstająca infrastruktura będzie w stanie zapewnić od 16 do 20 mld metrów sześciennych gazu ze źródeł innych niż rosyjskie. Obie inwestycje będą miały kluczowe znaczenie nie tylko dla Polski, ale ze względu na rozmiar i możliwości, dla całego regionu Trójmorza. Jest to ogromna szansa na uzyskanie suwerenności energetycznej w zakresie pozyskiwania surowców. Oprócz realnego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, projekt dywersyfikacji umożliwi również rzeczywistą konkurencję cenową na rynku gazu – czytamy w liście.

– Uzupełnieniem naszej strategii jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstaw prawnych dla solidarnego współdziałania państw członkowskich UE w przypadku kryzysu w zakresie dostaw gazu. Polska konsekwentnie sprzeciwia się inwestycjom takim jak Nord Stream 2, które tę solidarność europejską podważają – podkreślił Naimski.

BiznesAlert.pl jest strategicznym partnerem XX Konferencji GAZTERM 2017. Jej tematem są perspektywy dla nowego modelu rynku gazu w regionie Trójmorza.