Naimski: Polska i Ukraina razem walczą o suwerenność energetyczną

7 czerwca 2017, 07:31 Energetyka
Piotr Naimski
fot. naimski.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski skierował list do uczestników II Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gazowej objętej patronatem BiznesAlert.pl.

– Współpraca z Ukrainą w zakresie budowy bezpieczeństwa energetycznego regionu i wspólnego rynku gazu jest dla Polski niezwykle ważna, dlatego cieszę się z podjęcia tej sprawy w ramach dzisiejszej Konferencji – napisał minister. – Polska i Ukraina stoją obecnie przed podobnym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie pełnej suwerenności energetycznej w zakresie dostaw gazu. Polska i Ukraina były w przeszłości wielokrotnie przedmiotem nacisku politycznego przejawiającego się w zakłóceniach lub przerwach w dostawach gazu ziemnego z kierunku wschodniego. Dlatego każde z państw, a czasem wspólnie, podejmuje wysiłki, aby uniezależnić się od gazu rosyjskiego.

– Rezygnacja z dostaw gazu z kierunku wschodniego, po aneksji Krymu, stanowiła ogromne wzywanie dla Ukrainy. Zagwarantowanie zaopatrzenia odbiorców było możliwe dzięki dobrej współpracy z państwami regionu, w tym z Polską – czytamy w liście. – Cieszy mnie informacja o wygranej Naftohazu z Gazpromem w postępowaniu arbitrażowym. Jest ona dowodem na słuszność podnoszonych przez nasze państwa twierdzeń o wykorzystywaniu przez Gazprom pozycji dominującej w Europie Środkowo-Wschodniej. Stanowi ona dobry prognostyk w kontekście analogicznego arbitrażu prowadzonego przez PGNiG i powinna być wzięta pod uwagę przez Komisję Europejską w prowadzonym przez nią postępowaniu antymonopolowym przeciwko Gazpromowi.

– Efektem wspólnego stanowiska Polski i Ukrainy wobec planów Gazpromu związanych z gazociągami Nord Stream I i II było przystąpienie przez Naftohaz do pozwu PGNiG przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie umożliwienia Gazpromowi zwiększenia wykorzystania gazociągu Opal, który pozwolił na wstrzymanie wykonania decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie. Jestem przekonany, że nasze Państwa będą kontynuować wspólne wysiłki, aby zapobiec możliwości ominięcia Ukrainy jako państwa, przez które odbywa się tranzyt rosyjskiego gazu do Europy – ocenił Naimski.

– Wspomniane wyżej działania pozwalają odpowiadać na politykę rosyjską, której stałym elementem są próby szantażu opartego na uzależnieniu od importu surowców energetycznych z Rosji. Pamiętajmy, że naszym celem powinno być zapewnienie Europie Środkowo-Wschodniej dostępu do innych niż rosyjskie źródeł gazu. Jednym z elementów służących realizacji tego celu jest rozbudowa polsko-ukraińskiego interkonektora, która umożliwi eksport na Ukrainę do 8 mld m3 gazu zarówno z terminala LNG w Świnoujściu, jak i z Norwegii dzięki planowanemu połączeniu Polski ze złożami gazu znajdującymi się na Morzu Północnym – zakończył minister.

biznesalert.pl/jakobik-uklad-polska-ukraina-usa-zakup-lng/