Naimski: Ponad 70 procent Polaków popiera transformację energetyczną z udziałem atomu

20 grudnia 2021, 07:15 Atom

– Z ostatnich przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70 procent Polaków popiera kierunek transformacji energetyki z udziałem elektrowni jądrowej. Od strony rządowej popieramy ostatnie nowelizacje prawa i uważamy, że to jest krok na drodze do budowy elektrowni atomowej w Polsce – powiedział Piotr Naimski.

Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl
Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl

Nowelizacja ustawy przyspieszy budowę elektrowni jądrowej

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Energii odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk 1843). Celem wprowadzenia zmian jest ustalenie, który reżim prawny będzie miał zastosowanie w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustalenie lokalizacji elektrowni jądrowej.

– Jeżeli chodzi o istotę tej nowelizacji to sprowadza się ona do tego, że chcemy by procedury środowiskowe, którym podlegają i podlegać będą elektrownie jądrowe były zgodne z istniejącym w tej chwili w Polsce prawem obowiązującym wszystkie inne inwestycje, jeżeli chodzi o postępowania środowiskowe – powiedział sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski w trakcie posiedzenia Komisji.

Zmiany ustaw zakładają między innymi: zmianę wymagań formalnych stawianych raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; przesądzeniem, że wniosek o wydanie przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiska w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna; stosowaniem szczególnych i uwzględniających specyfikę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach regulacji dotyczących ustalania kręgu stron postępowania w sprawie wydania tej decyzji; uproszczeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez doprecyzowanie wpływu na tok postępowania zmiany struktury właścicielskiej nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, oraz przesądzenie możliwości wszczynania i prowadzenia postępowania również w przypadkach nieuregulowanego lub nieujawnionego stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w tym obszarze.

Sekretarz stanu wypowiedział się również na temat zapisu dotyczącego odległości 100 m oraz udziału organizacji społecznych w procedurze środowiskowej. – Procedura również podlega ustawie prawo atomowe i tam też jest określony zasięg oddziaływania elektrowni atomowej, który jest znacznie większy niż 100 m i ma w tym przypadku zastosowanie – powiedział.

– Kwestie związane z udziałem czynników społecznych w procedurach środowiskowych były podnoszone przez Komisję Europejską w stosunku to specjalnych ustaw i zostało to poprawione. Mamy w tej chwili zakończoną procedurę w Komisji Europejskiej w tych kwestiach. Dzisiejsza nowelizacja nie dotyka tych kwestii- zaznaczył Piotr Naimski.

– Jeżeli chodzi o poparcie społeczne dla elektrowni atomowej w Polsce to prowadzone są regularnie badania. Z ostatnich przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70 procent Polaków popiera kierunek transformacji energetyki z udziałem elektrowni jądrowej. Na Pomorzu wynik ten jest jeszcze wyższy. Jesteśmy unikalnym krajem, gdzie naród rozumie konieczność inwestycji w elektrownię atomową – dodał Piotr Naimski.

– Elementy które zostały uwzględnione przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w postępowaniu scoptinowym, są bardzo skomplikowane dla elektrowni atomowej. To jest dużo bardziej skomplikowane niż we wszystkich inwestycjach, które przeprowadzaliśmy. Stąd nie trwało to lat lecz trwało to praktycznie do dzisiaj. Raport jest prawie gotowy, jest gotowy do złożenia. Dzień po podpisaniu tej ustawy przez prezydenta i wejściu w życie, raport będzie mógł być złożony do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, postępowanie będzie wznowione i nie będziemy dalej tracili czasu – zakończył Piotr Naimski.

Opracował Aleksander Tretyn 

Niderlandy zbudują trzy elektrownie jądrowe