Naimski: Trójmorze mogłoby wyciągnąć Europę z kryzysu

6 września 2017, 07:30 Bezpieczeństwo
Piotr Naimski
fot. naimski.pl

Podczas 27. Forum Ekonomicznego w Krynicy pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówił o konieczności integracji energetycznej państw Trójmorza. Przedstawił argumenty ekonomiczne, ale i politologiczne. Ostrzegał przed rozpadem Europy.

– Korzystając z debaty na panelu poświęconym Trójmorzu chciałbym sięgnąć do istoty tego projektu. W Unii Europejskiej sytuacja jest głęboko kryzysowa. Jest to kryzys wielowarstwowy, dotyczy wielu dziedzin życia współczesnej Europy. Jest to nade wszystko kryzys tożsamościowy w głębokim sensie tego słowa – ocenił pełnomocnik. – Przyczyny są złożone, leżą w odchodzeniu państw europejskich od korzeni, od wartości, od podstaw, z których wyrastała Europa. Wynikały one z najgłębszych tradycji chrześcijaństwa i antyku, o czym może za rzadko mówimy.

– Wyjątkowo wartościowa cecha narodów europejskich to ich zróżnicowanie. Kulturowe, sposobu życia codziennego, cywilizacyjne, językowe. Te różnice są nieraz bardzo odległe, są w Europie niektóre języki tak odmienne, że aby się porozumieć potrzebne są specjalistyczne studia, zwykle konieczny jest trzeci język. Ale właśnie to zróżnicowanie stanowiło o sile Europy – powiedział Piotr Naimski w Krynicy.

– Dziś to zróżnicowanie jest od Zachodu Europy usuwane, w Unii Europejskiej postępuje proces zaniku tożsamości. Narody europejskie przetrwały wojny i tragiczne wydarzenia, jednak przetrwały dzięki swojej wewnętrznej sile. Być może dziś z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej może pochodzić szansa dla całej Europy. Być może jest to przypadek, ale to w naszym regionie zachowuje się jeszcze to zróżnicowanie, zachowują się narodowa tożsamość, świadomość, religia, zwyczaje. Jeżeli będziemy mogli naszą szansę wykorzystać, to tym razem dzięki naszej części Europy uda się przezwyciężyć ten głęboki kryzys. Tak trzeba rozumieć sens koncepcji Trójmorza – zakończył gość konferencji.