Nasza mała łupkowa stabilizacja

4 lutego 2016, 07:00 Alert
Szczelinowanie hydrauliczne
Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

(Ministerstwo Środowiska/BS)

Liczba łupkowych koncesji nie zmienia się od 3 miesięcy. Poszukiwania gazu ziemnego z łupków w Polsce praktycznie stanęły w miejscu. Jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska do końca stycznia aktywne były 32 koncesje. Obecnie nie trwają także żadne prace wiertnicze w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków. Zagraniczne koncerny, którą są jeszcze obecnie w Polsce w wyniku niskich cen ropy ograniczają inwestycje koncentrując się na najbardziej dochodowych aktywach. Inne spółki poszukują kapitału na sfinansowanie kolejnych prac. Polskie firmy zaś są obecnie na etapie weryfikacji już wykonanych odwiertów.

Liczba łupkowych koncesji nie zmienia się od 3 miesięcy. Zezwoleń na prace poszukiwawcze za gazem ziemnym z łupków jest obecnie 32. Zostały one wydane dla 10 koncesjobiorców z Polski i zagranicy. Po 7 koncesji ma Orlen Usptream należący do PKN Orlen oraz ShaleTech Energy, spółka będąca własnością Stena Investment. PGNiG ma obecnie 4 koncesje. Ponadto 6 koncesjami na morskim obszarze dysponuje Lotos Petrobaltic. Do końca ubiegłego roku wykonano w Polsce 72 odwierty rozpoznawcze. Przeprowadzono jednak tylko 25 zabiegów szczelinowania. Co więcej wykonano tylko 12 kompleksowych prac wiertniczych uwzględniając wykonanie odwiertu pionowego, poziomego oraz szczelinowania. Co istotne obecnie nie trwają żadne prace wiertnicze, które mogłyby poprawić nie sprzyjające statystyki. Ostatnie prace wiertnicze zakończono w grudniu ubiegłego roku na koncesji Stara Kiszewa, gdzie PGNiG wykonał odwiert Wysin 3H .

Niekorzystnie na poszukiwania gazu ziemnego z łupków wpływają niskie ceny ropy oraz rosnące trudności z pozyskaniem kapitału na nowe inwestycje. W związku z niskimi cenami ropy, część koncernów przyjęło strategie „wait and see” inne zaś poszukują możliwości pozyskania kapitału na rynku. Przykładem jest San Leon Energy, który uzyskał niedawno udziały w jednej z koncesji wydobywczej za ropą naftową w Nigerii, licząc na szybkie zyski.

Dla polskich spółek obecny rok stoi pod znakiem weryfikacji dotychczasowych prac wiertniczych. Poprzednie władze PGNiG zapowiadały, że w 2016 ocenią dotychczasowy efekt prac wiertniczych i zdecydują o dalszych działaniach. PKN Orlen po zeszłorocznych akwizycjach w Polsce skontruje swoją uwagę przede wszystkim na koncesjach należących do przejętego pod koniec ubiegłego roku FX Energy. Prace dotyczą jednak konwencjonalnych złóż węglowodorów.