NATO pomoże Ukrainie w walce z zagrożeniami hybrydowymi

26 października 2017, 11:45 Alert
Gruzja
Zielone ludziki na nowej "granicy" Południowej Osetii. Fot. Stars and Stripes

W czwartek 26 października br. w Warszawie zainaugurowana zostanie praktyczna działalność Platformy NATO-Ukraina ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Utworzenie Platformy jest jednym z głównych elementów Kompleksowego Pakietu Pomocowego dla Ukrainy (the Comprehensive Assistance Package CAP for Ukraine) przyjętego przez szefów państw i rządów w czasie szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r.

W odbywającej się w ramach Platformy konferencji, organizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, weźmie udział ponad stu ekspertów z Polski i innych państw NATO oraz krajów partnerskich Sojuszu, Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, ukraińskiego parlamentu oraz ukraińskiego Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Dyskusję otworzą Szef BBN minister Paweł Soloch,  zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksander Litwinienko, zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. politycznych James Appathurai oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki.

W ramach konferencji odbędą się panele eksperckie: Polityka bezpieczeństwa w środowisku wojny hybrydowej – strategiczna perspektywa; Strategiczne zarządzanie w czasach wojny hybrydowej ­– doświadczenia z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego; Praktyczne aspekty zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego w środowisku wojny hybrydowej.

Celem Platformy jest stworzenie mechanizmu strategicznej oraz eksperckiej współpracy NATO i Ukrainy w sprawach dotyczących zwalczania zagrożeń hybrydowych. Ukraina, zmagając się z agresją rosyjską, nabyła unikalne doświadczenia dotyczące funkcjonowania państwa w warunkach wojny hybrydowej, cenne dla państw NATO, zwłaszcza tych, których stabilność jest istotna dla Sojuszu ze względów politycznych i strategicznych.

Współpraca obejmować ma m.in. podnoszenie zdolności identyfikowania i oceny zagrożeń hybrydowych oraz wzmacniania odporności państw w obszarach takich jak gotowość cywilna, ochrona infrastruktury krytycznej, komunikacja strategiczna, cyberobrona, zwalczanie terroryzmu, także w kontekście budowania zintegrowanych modeli zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Poszczególne projekty pogrupowano w tematyczne klastry realizowane, pod kierunkiem jednego lub grupy państw. NATO zaproponowało Polsce objęcie funkcji lidera w klastrze tematycznym dotyczącym zarządzania kryzysowego.

Prace nad określeniem koncepcji Platformy oraz powołaniem organu zarządzającego rozpoczęto jesienią 2016 r. Strona ukraińska zaproponowała też kilkanaście projektów, które służyłyby wzajemnej wymianie doświadczeń między NATO i Ukrainą, m.in. poprzez organizowanie seminariów, wizyt studyjnych i eksperckich, sesji szkoleniowych, działalność badawczą itp. Formalnie działalność Platformy została zainaugurowana 10 lipca 2017 r. podczas sesji wyjazdowej Rady Północnoatlantyckiej w Kijowie. Spotkanie w Belwederze będzie pierwszym praktycznym działaniem podjętym w ramach tej inicjatywy.

Platforma funkcjonuje na podstawie Karty o Szczególnym Partnerstwie NATO-Ukraina z 1997 r. (Charter on a Distinctive Partnership between NATO and Ukraine of 9 July 1997) oraz pod politycznym kierownictwem Komisji NATO-Ukraina (NUC) i Rady Północnoatlantyckiej i w spójności ze Strategią nt. roli NATO w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych (the Strategy on NATO’s Role In Countering Hybrid Warfare).

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego