NCBiR dofinansuje innowacje w energetyce

22 listopada 2016, 10:00 Alert

Od poniedziałku można składać wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów dla programu sektorowego IUSER, ogłoszonego pod koniec września przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakres tematyczny konkursu obejmuje miedzy innymi zagadnienia związane z magazynowaniem energii oraz efektywnością energetyczną i energetyką rozsianą.

W ramach programu sektorowego IUSER dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. W zakresie tematycznym określono cztery obszary badawcze: magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych, sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych, technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej oraz Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M.

Program sektorowy IUSER skierowany jest do przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane ze stworzeniem lub rozwojem oprogramowania czy inteligentnych systemów zarządzania energią. Ma dać impuls do rozwoju sektora ICT w energetyce oraz zwiększyć konkurencyjność polskich producentów tej branży na arenie międzynarodowej. Efektem programu ma być m.in. wprowadzenie do powszechnego użytku Internetu Rzeczy.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 125 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł, a maksymalna 30 mln.

Termin składania wniosków upływa 30 grudnia.

Przypominamy, że od 2 listopada (do 20 grudnia) można składać wnioski w ogłoszonym przez NCBiR wraz programem IUSER programie sektorowym PBSE, którego celem jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego. Do podziału jest 150 mln zł.

Oba programy mają się uzupełniać i przyczynić do zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. PBSE ma posłużyć wytworzeniu nowych produktów w elektroenergetyce, a IUSER systemów zarządzania nimi.

IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), zaś PBSE – przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

CIRE.PL