NCBiR i PKP PLK przeznaczą 50 mln zł na innowacyjne projekty w konkursie BRIK

9 października 2017, 14:00 Alert

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły konkurs BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, którego budżet to 50 mln zł, poinformowali przedstawiciele instytucji.

Celem konkursu jest wyłonienie 24 projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego. Nabór wniosków ruszy 30 października.

„Dla nas kolej to bardzo ważny partner strategiczny. Nasze doświadczenia m.in. z programu Innotabor potwierdzają, że kolej to sektor innowacyjny, chłonny na tego rodzaju rozwiązania” – powiedział zastępca dyrektora NCBiR Aleksander Nawrat podczas konferencji prasowej.

„Budżet programu to 50 mln zł, 25 mln zł to wkład PKP PLK. To pierwszy w historii Polski tak duży program badawczy dedykowany infrastrukturze kolejowej” – dodał członek zarządu PKP PLK Włodzimierz Żmuda.

Harmonogram programu zakłada, że formalna i merytoryczna ocena wniosków nastąpi do I kw. 2018 r., a zawieranie umów z wykonawcami projektów w II kw. 2018 r. Horyzont czasowy programu to 2023 r. Jest przeznaczony dla jednostek naukowych, uczelni i firm z branży kolejowej.

Żmuda wyjaśnił, że wybrane projekty będą należały do 5 obszarów tematycznych:

– digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, co pozwoli na rozwój infrastruktury zgodnie z potrzebami,

– mniejsza ingerencja transportu kolejowego w środowisko,

– zwiększenie dostępności i wytrzymałości obiektów związanych z obsługą podróżnych,

– większa odporność infrastruktury na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich, w tym ochrona sieci trakcyjnej przed oblodzeniem lub kradzieżą,

– usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Wkład PKP PLK obejmuje środki własne spółki.

ISBNews