Chorowski: NCBR wesprze pionierów Polski cyfrowej

18 lipca 2016, 11:45

Rusza e-Pionier – nowy program kierowany dla sektora ICT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami sfinansuje innowacyjne projekty w modelu zamówień przedkomercyjnych – PCP (pre-commercial procurement). Na pierwszy konkurs przewidziano 50 mln zł.

E-Pionier to pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych będzie się odbywać przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych. Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza konkretny problem, wobec którego nie ma jeszcze na rynku odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Zastosowanie tego mechanizmu do finansowania projektów B+R leżało u podstaw nowego programu e-Pionier.

– Administracja publiczna musi być innowacyjna aby podążać z duchem czasu, podobnie jak nauka i przemysł. Powinna przewidywać przyszłe zjawiska i reagować elastycznie, tego wymaga nieustannie zmieniająca się współczesna rzeczywistość. Projektując program e-Pionier naszym celem było stworzenie instrumentu finansowania innowacji ukierunkowanych na potrzeby państwa, sygnalizowane bezpośrednio przez samorządy czy instytucje centralne. Ale beneficjentem tego programu są także programiści, którzy decydując się na akcelerację stworzonej przez siebie technologii uzyskają szansę na rozwinięcie własnej firmy technologicznej. Poprzez współpracę z akceleratorem i NCBR otrzymają oni bowiem unikalny dostęp do całego ekosystemu działań obejmujących doradztwo, mentoring czy wizyty studyjne, które pomysł na biznes pomogą przekuć w rynkowy sukces – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Ogłaszany dziś e-Pionier uzupełnia naszą kompleksową ofertę programową, dając prawdziwie pionierskie narzędzie wspierania prac B+R w Polsce. Wierzę, ze zebrane w pilotażu doświadczenia posłużą opracowaniu docelowych zasad PCP, które staną się mapą drogową dla podobnych działań na szeroką skalę w całym kraju – dodaje prof. Chorowski.

Program e-Pionier będzie realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami, zadaniem których będzie kojarzenie instytucji publicznych z interdyscyplinarnymi zespołami m.in. programistów. Wsparcie przeznaczone jest na stworzenie narzędzi bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, których zastosowanie pozwoli rozwiązać konkretne problemy, istotne społecznie lub gospodarczo, sygnalizowane przez publicznych zamawiających.

Powstałe podczas realizacji projektu zespoły skorzystają z kompleksowych usług akceleratora, co pozwoli na weryfikację technologiczną i biznesową proponowanych przez nich rozwiązań, stworzenie prototypu oraz wsparcie przy dalszym rozwoju technologii. Akcelerator zapewni także programistom doradztwo m.in. w zakresie praw własności intelektualnej, coaching oraz udział w warsztatach pogłębiających zarówno wiedzę jak i rozwijających kompetencje biznesowe.

Planowany budżet realizowanego do 2020 roku programu e-Pionier wynosi ok. 100 mln zł, który podzielony zostanie na dwa konkursy. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, które stworzą akceleratory najbardziej innowacyjnych pomysłów. Kwota wnioskowanego grantu może wynieść od 8 do 12 mln zł. W projekcie należy zadeklarować minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie potrwa od 16 sierpnia do 15 września 2016 r.

E-Pionier jest pozakonkursowym projektem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju