NCBR ocenił wnioski w postępowaniu na polski autobus elektryczny

9 sierpnia 2018, 09:15 Alert

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało w środę 8 sierpnia informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

fot. NFOŚiGW

Od kwietnia trwała ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w ogłoszonym z początkiem roku przez NCBR postępowanie na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Eksperci mieli do ocenie dziewięć wniosków, które złożyły: firma Riot, konsorcjum z udziałem Autosana, Instytutu Elektrotechniki, WB Electronics oraz Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych, a także konsorcjum firm grupy Volvo, firma Medcom, Politechnika Gliwicka, Solaris Bus & Coach, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, PBG Operator i konsorcjum Ursus Bus.

Z opublikowanej przez NCBR w środę 8 sierpnia informację o wynikach oceny wynika, że wykluczony z postępowania został jeden wnioskodawca spółka Riot z Krakowa, a pozostali wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

W kolejnym kroku zaplanowane są negocjacje wykonawcami, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Będą one miały na celu doprecyzowanie SIWZ i umowy. W następnym etapie przewidziano składanie ostatecznych ofert przez wykonawców i ich ocenę przez NCBR. Po zrealizowaniu tych kroków będzie możliwe zawarcie umów partnerstwa. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w postępowaniu w trybie partnerstwa innowacyjnego do realizacji zamówienia zapraszanych jest więcej niż jeden wykonawca.
Jak deklaruje NCBR rozstrzygnięć i zawierania umów można się spodziewać jeszcze w 2018 r.

NCBR podkreśla, że główną cechą tego postępowania jest zagwarantowanie rynku dla nowoopracowanych pojazdów. Po etapie badawczym, finansowanym przez NCBR ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ma nastąpić etap wdrożeniowy, w którym opracowane pojazdy mają trafić do polskich miast, będących podmiotami współzamawiającymi w przetargu. Dostawę pojazdów ma być współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na podstawie umowy podpisanej 29 grudnia 2017 roku z NCBR, przeznaczy na ten cel 2,2 mld złotych, z czego 1 mld zł w formie dotacji, a 1,2 mld zł – pożyczki.

CIRE.PL