Pilotaż inteligentnej sieci powiódł się w Badenii-Wirtembergii

10 kwietnia 2020, 14:00 Alert
energia kabel pylon energetyka

Z inicjatywy operatorów sieci Netze BW i TransnetBW, operatorzy sieci i systemów w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia uczestniczyli w projekcie wykorzystania inteligentnej sieci w zakresie redispatchingu. Inicjatywa bezpieczeństwa sieci nosi nazwę „DA/RE”, „DAten Austausch/REdispatch”. Firmy są zadowolone z przebiegu projektu.

– Faza pilotażowa zakończyła się sukcesem, ponieważ osiągnięto podstawowy cel projektu: uczestnicy opracowali procesy skoordynowanego odzyskiwania wydajności redispatch z sieci dystrybucyjnej na wielu poziomach napięcia i pomyślnie przetestowali je w praktyce. Rozwiązanie platformy ma ułatwić przejście z dzisiejszej redystrybucji z dużymi elektrowniami na nowe procesy, w tym zdecentralizowane elektrownie wytwórcze w sieci dystrybucyjnej. DA/RE wnosi zatem istotny wkład we wdrażanie wymogów prawnych dotyczących „Redispatch 2.0” z niemieckiej ustawy o przyspieszeniu rozbudowy sieci (NABEG), która wejdzie w życie 1 października 2021 roku – podaje TransnetBW w komunikacie.

Projekt został przetestowany na wszystkich poziomach napięcia i potwierdzona została podstawowa funkcjonalność koncepcji DA/RE. Doświadczenie i wiedza zdobyte w fazie pilotażowej stanowiły podstawę przyszłego rozwoju platformy docelowej DA/RE. Dla platformy docelowej należy zdefiniować jednolite procesy i interfejsy, aby umożliwić automatyzację etapów procesu. DA/RE uważa się za otwarty projekt. W następnym etapie ścisła wymiana z partnerami pilotażowymi będzie kontynuowana. Kierownicy projektu DA/RE, Florian Gutekunst z TransnetBW i Kilian Geschermann z Netze BW, chcieliby poszerzyć grono uczestników: – Z przyjemnością włączamy innych zainteresowanych uczestników z sieci i operatorów systemów jako współpracowników. Wszyscy stoimy w obliczu rosnących wyzwań związanych z restrukturyzacją krajobrazu wytwarzania; razem możemy znaleźć inteligentne rozwiązania i lepiej sprostać wyzwaniom – powiedzieli.

TransnetBW/Michał Perzyński