NFOŚiGW: Czystsze powietrze w polskich miastach

13 maja 2015, 15:48 Energetyka

Program likwidacji niskiej emisji Kawka, uruchomiony w ubiegłym roku, doprowadził do znaczniej poprawy jakości powietrza w ponad 50 miastach Polski.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wkrótce kolejny ostatni nabór wniosków od samorządów.

W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka na poprawę jakości powietrza przyznanych zostało łącznie prawie 637 mln zł. To pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z wkładów własnych samorządów. Efektem programu Kawka jest podniesienie jakości życia mieszkańców w polskich miastach, poprzez kompleksowe działania skutkujące ograniczeniem szkodliwych emisji pyłów i zanieczyszczeń.

Do wykorzystania z programu KAWKA pozostało jeszcze 117,2  mln zł. Pomoc z programu Kawka jest przyznawana regionom, gdzie dochodzi do znacznego przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężenia zanieczyszczeń i które posiadają programy ochrony powietrza.

– Widzimy ogromne zainteresowanie samorządów programami poprawy jakości powietrza, ponieważ ograniczenie niskiej emisji to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie przed nimi stoją.   Dlatego najpóźniej na początku trzeciego kwartału br. chcemy rozpocząć trzeci nabór wniosków dla WFOSiGW –  mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wynika z danych Ministerstwa Środowiska, za emisje szkodliwego dla zdrowia pyłu PM10 odpowiada w 88 proc. indywidualne ogrzewanie budynków. Mieszkańcy spalają odpady i paliwa złej jakości w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach grzewczych.

Dzięki dwóm pierwszym edycjom programu Kawka w samorządach na terenie dwunastu regionów zlikwidowanych zostanie prawie 34,5 tys. pieców węglowych. Zastąpią  je przyłącza do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnych źródeł ciepła, takich jak:  kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Inwestycje są najbardziej efektywne ekologicznie przy jednoczesnej likwidacji pieców węglowych, termomodernizacji budynków i instalacji kolektorów słonecznych. Pieniądze z programu Kawka pozwoliły na termomodernizację ponad 400 budynków na terenie całego kraju oraz montaż ponad 1100 kolektorów słonecznych.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji, szkodliwe emisje pyłu PM10 zostały zredukowane o 858 ton, a pyłu PM2,5 – o  817 ton.  Ponadto, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach Kawki, sukcesywnie zmniejszana jest emisja do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzo-a-pirenu i dwutlenku węgla.

Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”  wspiera realizację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (CAFE). Programem są objęte miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Pieniądze z dotacji płyną do samorządu, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Samorządy mogą dostać do 90% dofinasowania z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.