NFOŚiGW: Rusza nabór na dotacje na poprawę efektywności energetycznej

22 stycznia 2016, 13:00 Alert
NFOŚiGW

(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. O dofinansowanie inwestycji mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.
NFOŚiGW rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.

Jak uzasadnia NFOSiGW, głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną. Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności, a nabór wniosków potrwa do 29 kwietnia 2016 r.