NFOŚiGW zaprasza do współpracy nad poprawą jakości powietrza

3 sierpnia 2017, 14:30 Alert

NFOŚiGW zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza.

Z dotychczasowymi wynikami prac w zakresie Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie internetowej, gdzie dostępne są również formularze konsultacyjne. Propozycje i uwagi można zgłaszać do 22 sierpnia 2017 r.

W konsultacjach można wziąć udział anonimowo. Zgłoszone opinie i uwagi zostaną wykorzystane podczas dalszych prac Partnerstwa nad przygotowaniem ostatecznego planu działań.

Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW bierze udział w pracach Partnerstwa Jakość Powietrza od września 2016 r. Oprócz Polski  w Partnerstwie obecne są jeszcze 3 państwa (Holandia, Chorwacja i Czechy) oraz 6 miast ( Helsinki, Londyn, Utrecht, Mediolan, Konstanta, Duisburg) i dwie organizacje EUROCITES i HEAL.

Celem prac Partnerstwa jest zapewnienie miastom konkretnej pomocy, dzięki badaniom wpływu zanieczyszczenia powietrza na obszary miejskie oraz opracowaniu planu działań uwzględniającego najlepsze praktyki mające wpływ na dobr jakość powietrza.

Szczegółowe informacje dotyczące Partnerstwa Jakość Powietrza oraz całej Agendy Miejskiej Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej Futurium Komisji Europejskiej.

NFOŚiGW