Niemcy są zaniepokojone awariami francuskich reaktorów jądrowych

10 marca 2023, 13:30 Alert

We Francji odkryto pęknięcia w dwóch reaktorach jądrowych w Penly i Cattenom. Według władz nie są one bez znaczenia. Kilka dni wcześniej w Penly odkryto poważne uszkodzenia spowodowane korozją – podaje niemiecki dziennik telewizyjny Tagesschau.

Francuskie reaktory atomowe (2018). Źródło: EDF
Francuskie reaktory atomowe (2018). Źródło: EDF

Agencja Bloomberg podaje, że właściciel francuskich elektrowni jądrowych Electricite de France SA (EDF) musi zrewidować swój program kontroli reaktorów po znalezieniu kolejnego pęknięcia na początku tego roku. Do rewizji nakłania francuski urząd bezpieczeństwa jądrowego.

– Nie jest jasne, w jaki sposób wpłynie to na produkcję energii jądrowej, którą EDF spodziewa się uzyskać w tym roku. (…) Odkrycie tej istotnie gorszej niż oczekiwana wady prawdopodobnie doprowadzi do bardziej rygorystycznej kontroli jakości i potencjalnie dłuższych przerw w dostawach – napisał w nocie analityk JPMorgan Chase & Co. Vincent Ayral. – Jeśli tak by się stało, spodziewalibyśmy się wzrostu perspektyw cen energii we Francji, z pewnym “efektem rozlewania się” na sąsiednie rynki – podaje Bloomberg.

Francja pozyskuje 70 procent energii elektrycznej z elektrowni jądrowych, których właścicielem jest EDF. W sumie kraj ten posiada 56 reaktorów.

Bloomberg/Tagesschau/Aleksandra Fedorska

Niemcy nie chcą międzynarodowego mechanizmu reparacji Rosji za inwazję na Ukrainie