Niemcy i Dania otwierają swoje aukcje dla fotowoltaiki

1 sierpnia 2016, 15:15 Alert

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Niemcy otworzą swój systemy aukcyjny dla farm fotowoltaicznych dla określonej puli projektów, które będą mogły powstać w Danii. Duńczycy postąpią w ten sam sposób. Pierwsze pilotażowe aukcje odbędą się w obu krajach jeszcze w tym roku. To pierwszy przykład tego rodzaju współpracy w Unii Europejskiej.

O wprowadzeniu możliwości zgłaszania w niemieckim systemie aukcyjnym projektów fotowoltaicznych realizowanych w Danii, a także niemieckich projektów w aukcjach duńskich, mówi się już od dłuższego czasu.

Teraz obie strony podpisały umowy formalizujące warunki udziału w aukcjach organizowanych w obu krajach. Aukcja w Danii ma być otwarta dla niemieckich projektów częściowo, do wskazanego w umowie międzynarodowej poziomu, natomiast aukcja niemiecka ma być otwarta dla duńskich projektów całkowicie – do wskazanego w umowie łącznego potencjału nagradzanych instalacji.

Niemieckie ministerstwo gospodarki i energii (BMWi) poinformowało, że na początku Duńczycy otworzą możliwość udziału w swojej, zorganizowanej jeszcze w tym roku, aukcji dla projektów o łącznej mocy 20 MW projektom naziemnych farm fotowoltaicznych realizowanym w Niemczech, przyznając im możliwość objęcia wsparciem potencjału o łącznej mocy do 2,4 MW.

Minimalna moc projektów zgłoszonych do niemieckiej pilotażowej aukcji, która ma się odbyć jeszcze w tym roku, wynosi 100 kW, a maksymalna – 10 MW.

W zamian inwestorzy realizujący projekty fotowoltaiczne w Danii mają uzyskać możliwość ubiegania się o wsparcie w niemieckim systemie aukcyjnym. Niemcy mają zagwarantować wsparcie w swojej aukcji dla duńskich projektów o łącznej mocy 50 MW.

Możliwość organizacji tego rodzaju transgranicznych aukcji między sąsiednimi państwami UE została zawarta w unijnej dyrektywie o OZE. Warunkiem umożliwienia udziału w aukcji projektu z kraju sąsiedniego jest podpisanie bilateralnej, międzyrządowej umowy, a także udostępnienie proporcjonalnych warunków dla inwestorów z obu krajów. Konieczny jest także fizyczny przesył kupionej w sąsiednim kraju energii odnawialnej.

Umowa miedzy rządami Danii i Niemiec ws. warunków aukcji dla fotowoltaiki jest dostępna pod tym linkiem.

Transgraniczne aukcje świetnie wpisują się w koncepcję budowy wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej.

Niemiecki rząd zapowiada, że udostępni dla projektów OZE realizowanych w sąsiednich krajach do 5 proc. potencjału z przyszłorocznych aukcji.

Możliwość realizacji „transgranicznych” aukcji otwiera polska ustawa o OZE. Uruchomienie polsko-niemieckiej współpracy w tym zakresie będzie jednak wymagać najpierw podpisania międzyrządowej umowy i określenia warunków pilotażowych aukcji, które odbyłyby się w obu krajach.