Rząd Merkel zapowiada nowe rozwiązania na rzecz klimatu

30 maja 2019, 09:00 Alert
Bundestag Government Buildings Reichstag Berlin
Bundestag. Fot. Max Pixels

Gabinet klimatyczny niemieckiej kanclerz Angeli Merkel ogłosił, że we wrześniu podejmie kluczowe decyzje dotyczące prawodawstwa i działań w zakresie działań klimatycznych i przyjmie je do końca 2019 roku.

Nowe rozwiązania mają dotyczyć działań w tych sektorach niemieckiej gospodarki, które znacząco przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, takich jak energetyka, budownictwo i transport.

Niemcy są pod presją, aby osiągnąć swój cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku względem 1990, a rząd Merkel obiecał w porozumieniu koalicyjnym wprowadzenie przepisów do końca 2019 roku, aby zapewnić, że kraj osiągnie swoje cele klimatyczne. Merkel utworzyła tzw. gabinet klimatyczny, czyli grupę ministrów odpowiedzialnych za kwestie klimatyczne, która ma przedłożyć propozycje działań na rzecz klimatu i niezbędne przepisy do końca roku.

Niemieckie ministerstwo środowiska chce uwzględnić cele klimatyczne kraju w nowej kompleksowej ustawie o działaniach klimatycznych. Pierwszy projekt został wysłany do kancelarii w lutym w celu wczesnej koordynacji i spotkał się z ostrą krytyką ze strony kilku członków konserwatywnego stronnictwa w CDU Angeli Merkel. Sprzeciwiają się oni idei nowego prawa klimatycznego i chcą jedynie przepisów określających środki działań na rzecz klimatu dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński