Niemcy chcą mieć 20 GW offshore do 2030 roku

13 maja 2020, 07:45 Alert

Niemiecki rząd federalny, landy na północny Niemiec i operatorzy systemów przesyłowych podpisali umowę o podniesieniu celu mocy morskich farm wiatrowych w 2030 roku z 15 GW do 20 GW.

Morska farma wiatrowa Arkona. Fot. wikimedia.org
Morska farma wiatrowa Arkona. Fot. wikimedia.org

Frankfurter Allgemeine Zeitung podaje, że przedstawiciele rządu federalnego oraz krajów związkowych zlokalizowanych na niemieckim wybrzeżu, a także operatorzy systemów przesyłowych podpisali umowę podwyższającą cel mocy offshore do 2030 r0ku. Zgodnie z umową, wszystkie strony są zobowiązane do ścisłej współpracy w celu rozwoju energetyki wiatrowej na niemieckich wodach Morza Północnego i Bałtyckiego. Umowa zawiera harmonogram pracy wszystkich zaangażowanych stron, uwzględniający planowanie i zatwierdzanie, a także budowę linii przyłączeniowych i morskich farm wiatrowych.

Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) będzie nadal aktualizować plan zagospodarowania przestrzennego i określać obszary potrzebne do zwiększenia mocy do końca roku. Federalna Agencja Sieci (BNetzA) już potwierdziła w planie rozwoju budowę nowych linii przyłączeniowych, które są potrzebne, aby podłączyć nowe morskie farmy wiatrowe.

Landy leżące nad wybrzeżu mają terminowo zakończyć proces zatwierdzania, a operatorzy systemów przesyłowych; TenneT, 50 Hertz i Amprion; BSH mają zgodnie z planem uruchomić przyłącza, aby energia elektryczna z przyszłych farm wiatrowych mogła być przesyłana bez opóźnień.

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Niemcy chcą przyspieszyć Energiewende… ustawą odległościową