Niemiecki offshore wyprzedził wiatr na lądzie w 2019 roku

29 stycznia 2020, 06:15 Alert
wiatraki morskie farmy wiatrowe offshore

2019 rok był zdecydowanie najlepszym dla morskiego sektora energetyki wiatrowej w Niemczech. Co więcej, ekspansja „zielonej” energetyki na morzu wyprzedziła tą na lądzie.

Filar systemu energetycznego w Niemczech

Dziś morską energetykę wiatrową określa się jako silny filar systemu energetycznego w Niemczech. W 2019 roku zainstalowanych zostało w sumie 160 nowych morskich turbin wiatrowych o łącznej dodatkowej mocy 1,15 GW (dla porównania w 2010 roku tylko 12 turbin). Obecnie na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim po stronie niemieckiej zainstalowanych jest w sumie prawie 1500 turbin, dając w sumie 7,5 GW zainstalowanych mocy. Turbiny wytworzyły około 25 TWh energii elektrycznej, co odpowiada czterem procentom zapotrzebowania na energię elektryczną brutto. W 2019 roku przeciętna turbina wiatrowa osiągnęła moc 7 MW, została zainstalowana na głębokości 36 metrów, około 90 km od wybrzeża.

W przypadku lądowej energetyki wiatrowej, w 2019 roku zostało zainstalowanych 276 turbin, które zapewniły tylko 0,9 GW nowych mocy. Na ten rok, na lądzie miało zostać wygenerowane 1500 MW nowych mocy. Według szacunków branżowych, ​​każdego roku należy dodawać około 5000 MW nowych mocy, aby osiągnąć cel OZE na poziomie 65 procent do 2030 roku

Główną przyczyną takich wyników w Niemczech była większa konkurencyjność energetyki na morzu w porównaniu do lądowej energetyki wiatrowej. Po drugie, sektor energetyki wiatrowej na lądzie przeżywa kryzys jeśli chodzi o realizację projektów. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego i Wodnego (BDEW – Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft), ilość wydawanych pozwoleń na nowe turbiny lądowe spadła o 70 procent od 2016 roku. Do tego dochodzą także spory prawne pomiędzy władzami landów a grupami protestujących, którzy są przeciwni nowym instalacjom na terytorium Niemiec.

W 2018 roku w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech pracowało około 25 tysięcy osób, a dochody branży wzrosły do dziewięciu miliardów euro. Komisja Europejska przewiduje dużą ekspansję energetyki morskiej do 2050 roku. Celem Europy jest uzyskanie 450 GW mocy na morzu. Liderem branży offshore w Europie mają być Wielka Brytania oraz Niemcy.

Clean Energy Wire/Bundesverband WindEnergie Patrycja Rapacka