Niemcy muszą wyłożyć miliard euro na cele klimatyczne

19 stycznia 2018, 06:00 Alert
Energiewende
Energiewende oznacza m.in. ograniczenie emisji (fot. Flickr/CC/Florian Richter)

Jak podała agencja Reuters, powołując się na badanie zlecone przez BDI, grupę zrzeszającą niemieckich przemysłowców, koszt ograniczenia emisji CO2 w 2050 r. do poziomu 80 – 90 procent wyniesie ponad miliard euro. Oznacza to, że najbardziej zielona unijna gospodarka może osiągnąć zaledwie dolną granicę wyznaczonego przez UE pułapu.

Raport jasno pokazuje, że pełna realizacja założeń emisyjnych UE pociągnęłaby za sobą koszty bliżej niekreślonej wielkości. Aby utrzymać konkurencyjność niemieckiej gospodarki na globalnym rynku, unijne cele klimatyczne powinny być wdrażane globalnie. Dotyczy to między innymi rozszerzenia obowiązujących w UE kwot CO2, stosowanych w branży energetycznej i przemysłowej.

Nie tylko energetyka odnawialna

BDI zaapelowała również o udzielenie większego wsparcia paliwom, które nie są źródłem emisji CO2, jak na przykład metan. W swoim raporcie grupa zgłosiła również konieczność stworzenia podziemnych systemów wychwytywania i przechowywania CO2.

Potencjalni partnerzy koalicyjni niemieckiego rządu zgodzili się w zeszłym tygodniu na plan zmniejszenia emisji CO2 o 40 procent do 2020 r. Natomiast cel, jakim jest ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń o 55 procent do roku 2030, został utrzymany. Punktem wyjścia do wyliczeń jest poziom emisji CO2 z 1990 r.

Euractiv.com/Roma Bojanowicz