Niemcy uruchomiły przesuwniki fazowe na granicy z Czechami

17 stycznia 2018, 14:15 Alert
linie wysokiego napięcia

Niemiecki operator elektroenergetycznej sieci przesyłowej 50Hertz poinformował, że z początkiem stycznia zostały wprowadzone do eksploatacji przesuwniki fazowe na połączeniu transgranicznym z Czechami.

Po udanych testach, 50Hertz rozpoczął na początku stycznia eksploatację dwóch przesuwników fazowym na stacji energetycznej Roehrsdorf w Saksonii.
Wcześniej, w ubiegłym roku, cztery przesuwniki fazowe na granicy z Niemcami uruchomił czeski OSP – firma ČEPS. Przesuwniki zostały zainstalowane na stacji elektroenergetycznej Hradec.

Instalacji przesuwników umożliwi kontrolę nieplanowanych przepływów energii, w efekcie czego możliwe będzie zwiększenie zdolności transgranicznych wykorzystywanych w międzynarodowym obrocie energią elektryczną.

W czerwcu 2016 roku przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa na granicy z Niemcami uruchomiły Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wraz ich uruchomieniem PSE oraz 50Hertz zdecydowały o tymczasowym wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden i Krajnik. Jak podkreślał wówczas polski OSP uruchomienie PST na stacji Mikułowa, w połączeniu z wyłączeniem linii Krajnik-Vierraden ma doprowadzić zmniejszenie konieczności stosowania kosztownych środków zaradczych w postaci dwustronnego i wielostronnego redispatchingu. W ramach tego projektu, w przesuwnik fazowy ma zostać jeszcze wyposażona niemiecka stacja Vierraden. Zaplanowano również modernizację linii Krajnik-Vierraden.

CIRE.PL