Niemcy przedstawią strategię wodorową do końca roku

5 listopada 2019, 15:15 Alert
Peter Altmaier. Źródło: Rząd federalny Niemiec
Peter Altmaier. Źródło: Rząd federalny Niemiec

W liście dla dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung niemiecki minister gospodarkii i energii Peter Altmaier podkreślił znaczenie wodoru dla powodzenia niemieckiej transformacji energetycznej i zapowiedział rządową strategię rozwoju dla technologii związanych z tym paliwem.

Energiewende

– Transformacja energetyczna (niem. Energiewende) jest centralnym projektem polityki klimatycznej i gospodarczej naszego pokolenia. Już dzisiaj około 45 procent zużycia energii elektrycznej w Niemczech pochodzi z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, fotowoltaika lub biogaz. Stale zwiększamy ten udział i rozbudowujemy sieci elektroenergetyczne. Ale wymiar transformacji energetycznej jest znacznie większy: w perspektywie długoterminowej chcemy zastąpić wszystkie paliwa kopalne energią odnawialną przyjazną dla klimatu – przy wytwarzaniu energii elektrycznej, ale także ciepła i transportu – napisał Peter Altmaier.

– Przy tym ogromnym zadaniu musimy zwiększyć efektywność energetyczną i systematycznie zwiększać udział energetyki odnawialnej: są to dwa główne filary naszej transformacji. W ostatnich latach wiele już osiągnęliśmy. Ale żeby Energiewende była długofalowym sukcesem, potrzebujemy dodatkowych paliw wolnych od CO2. Jestem przekonany, że nie możemy dokonać transformacji energetycznej bez gazowych źródeł energii. W dłuższej perspektywie są one niezbędnym składnikiem transformacji energetycznej – podkreślił niemiecki minister gospodarki.

Rządowa strategia dla wodoru

– Przede wszystkim gaz ziemny pełni funkcję przejściową. Energochłonne gałęzie przemysłu i budynki potrzebują tego źródła energii. Po drugie, nasze ambitne cele w zakresie ochrony klimatu wymagają długoterminowego zastąpienia zapotrzebowania na gaz innymi gazowymi źródłami energii pozbawionymi CO2 lub neutralnymi pod względem emisji CO2. Wodór stanie się tu kluczowym surowcem. Zielony wodór, w przeciwieństwie do akumulatorów, może służyć jako całoroczny magazyn energii i może być wykorzystywany do produkcji ciepła i stali, a także do produkcji paliw syntetycznych neutralnych dla klimatu – pisał polityk.

– Nadszedł czas na wodór i niezbędne technologie. Oferują one ogromny potencjał dla polityki przemysłowej i mogą tworzyć nowe miejsca pracy. Dlatego musimy dzisiaj wytyczyć kurs, aby Niemcy stały się numerem 1 na świecie w technologiach wodorowych. Niemieckie firmy mają już bardzo dobrą pozycję w dziedzinie technologii wodorowych, na przykład w zakresie elektrolizy i ogniw paliwowych. Ale nasi konkurenci nie śpią – na przykład Chiny, Korea Południowa i Japonia. Dlatego musimy teraz wytyczyć kierunek rozwoju rynku technologii wodorowych. Rząd federalny zdecyduje zatem o strategii wodorowej do końca roku. Stworzymy warunki ramowe niezbędne do stymulowania inwestycji i wprowadzania na rynek neutralnych dla klimatu technologii wodorowych i odpowiadających im zastosowań – zapowiedział Peter Altmaier.

Współpraca z partnerami

– Ważnym krokiem w tym kierunku są „laboratoria Energiewende”, za pomocą których promujemy technologie wodorowe – nie tylko w badaniach, ale także w zastosowaniach rzeczywistych i na skalę przemysłową. Są one już wdrażane i w znacznym stopniu przyczynią się do wprowadzenia na rynek technologii wodorowych.  Ale jasne jest również, że Niemcy będą musiały importować energię w dłuższej perspektywie. Dotyczy to również wodoru. Dlatego potrzebujemy międzynarodowych partnerów. Nadchodząca niemiecka prezydencja w Radzie UE jest do tego dobrą okazją. Będziemy rozwijać rynki zbytu dla niemieckich i europejskich technologii, rozwijać potencjał importowy dla odnawialnych źródeł energii i wykorzystywać partnerstwa energetyczne do realizacji projektów pilotażowych z zainteresowanymi partnerami – zakończył niemiecki minister gospodarki.

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Michał Perzyński

Niemcy idą w wodór. Stawiają najwięcej stacji tankowania na świecie