NIK ocenił prace nad technologią podziemnego zgazowania węgla

1 lutego 2016, 07:15 Alert

(Dziennik Gazeta Prawna/CIRE)

według NIK działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania czystych technologii węglowych były nieefektywne. Swoją kontrolą Izba objęła jednak tylko opracowanie przez Polskę własnej technologia podziemnego zgazowania węgla.

„W okresie objętym kontrolą minister nie zapewnił przede wszystkim skutecznego planowania i monitorowania projektów badawczych i inwestycyjnych, a jego działania koordynacyjne dotyczące rozwoju nowych technologii sprowadzały się do biernego oczekiwania na wyniki prowadzonych prac badawczych. Nie została wypracowana wizja dalszego rozwoju tych technologii oraz ich wdrożenia w przemyśle” – napisano raporcie NIK cytowanym przez DGP.

Według kontrolerów NIK może zostać zmarnowany potencjał innowacyjności wypracowany przez środowiska naukowe, wskazując na ubiegłoroczne udane eksperymentalne zgazowanie złoża w KWK Wieczorek. DGP przypomina, że podczas tej próby z 245 t węgla otrzymano nieco ponad milion m sześc. syngazu, czyli mieszaniny kilku gazów, przede wszystkim tlenku węgla i wodoru, który może być przetworzony na paliwa płynne, oraz syntetyczny gaz ziemny. NIK zwrócił uwagę, że próbę przeprowadzono w czynnej kopalni, jak to określono w cytowanym przez DGP raporcie „w warunkach skrajnie trudnych dla bezpieczeństwa ludzi. Eksperyment zakończył się powodzeniem, ale sformułowanie twierdzeń o bezpiecznej eksploatacji tą metodą wymaga zbudowania i przetestowania instalacji demonstracyjnej”. Realizacja takiego projektu może potrwać od 2 do 3 lat i kosztować od 80 do 100 mln zł.

W dołączonym do raportu NIK stanowisku Ministerstwa Gospodarki resort odpowiada na stawiane mu zarzuty. Argumentuje on, że bez przeprowadzenia szczegółowych badań nie można było inicjować projektu wdrażania technologii podziemnego zgazowywania węgla na skalę przemysłową. MG zwróciło też uwagę, że w polskich warunkach geologicznych zastosowanie zagranicznych technologii może nie być możliwe -czytamy w DGP.

DGP zwrócił uwagę, że kontrola NIK nie objęła innej czystej technologii węglowych, czyli naziemnego zgazowania węgla. W tym przypadku Polska posiada już technologie i przygotowuje się do ich komercyjnego wykorzystania. Gazeta przypomina, że w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Koźlu do 2020 r. ma powstać instalacja przerabiająca na gaz nawet do miliona ton węgla rocznie.