Nord Stream 2 i inne gazociągi będzie Rosji trudno wybudować przed 2020 rokiem

2 marca 2016, 07:00 Alert

(Oxford Institute For Energy Studies/Bartek Sawicki)

Gazociągi Rosjan oplatają region Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważą się losy przesyłu rosyjskiego gazu ziemnego przez Ukrainę do Europy Zachodniej po 2020 roku. Kluczowym momentem w przesyle gazu ziemnego do Europy będzie koniec 2019 roku. Wówczas kończy się umowa tranzytowa między rosyjskim Gazpromem a ukraińskim Natfogazem dotycząca przesyłu rosyjskiego surowca. Rosyjska polityka energetyczna zmierza obecnie do minimalizowania tranzytu gazu przez Ukrainę. Moskwa będzie chciała podtrzymać te trend zwiększając m.in. przepustowość Nord Stream. Mimo, że strategia jest szeroko wspierana przez największych odbiorców rosyjskiego gazu w Europie, Komisja Europejska może jeśli nie zablokować to opóźnić jego budowę nowych gazowych połączeń z Rosją.

Prestiżowy ośrodek analityczny Oxford Energy przygotował kilka możliwych scenariuszy, które w zależności od sytuacji politycznej i ekonomicznej prognozują przyszłość Ukrainy jako kraju tranzytowego. W opinii analityków, Rosjanie nie będą prawdopodobnie w stanie wybudować przed 2020 rokiem, żadnych nowych połączeń gazowych. Przypomnijmy, że Moskwa oraz europejscy partnerzy Gazpromu planują powstanie Nord Stream 2 jeszcze w 2019 roku.

Analiza wykonana przez zespół analityków Oxford Energy zawiera kilka scenariuszy, pokazujących, w jakim sposób Gazprom będzie chciał zwiększać dostawy gazu do Europy przy jednoczesnym wyeliminowaniu z tranzytu Ukrainy. To w jakim w stopniu Gazprom będzie chciał ograniczyć tranzyt przez Ukrainę zależy przede wszystkim od ilości wybudowanych do 2020 roku nowy połączeń gazowych. Zdaniem analityków z Wysp Brytyjskich Gazprom wspierany przez Moskwę będzie planował wybudowanie takiej liczby gazociągów jaka tylko będzie możliwa w zależności od sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz rygorów prawno – regulacyjnych narzuconych przez Komisję Europejską. Kluczowe będzie w tym wypadku wsparcie zachodnich klientów koncernu, którzy będą jak to ma w przypadku Nord Stream partycypować w budowie nowej nitki gazociągu na Morzu Bałtyckim.

Przygotowane przez analityków scenariusze zależą od przyjętego nastawienia państw UE, Brukseli oraz panującej sytuacji ekonomicznej.

Scenariusz A:
– W ramach tego scenariusza nie powstają do 2020 roku żadnego nowe połączenia gazowe między Rosją a Europą. Dotyczy to także rozpatrywanych obecnie gazociągów Nord Stream 2, South Stream, Turkish Stream, Jamał Europa 2. Przepustowość gazociąg pozostaje bez zmian.

Scenariusz A*:
Zgodnie z tymi przewidywaniami również nie powstaną żadne nowe połączenia gazowe. Zakłada on jednak zwiększenia mocy przesyłowych przez Gazociąg OPAL w Niemczech o 50 proc.

Scenariusz B:
Zakłada on wybudowanie jednej nitki gazociągu – na zachodnim wybrzeżu Turcji o przepustowości 15.75 mld m3. Nowe połączenie gazowe obsługiwałoby rynek Turecki.

Scenariusz C:
Zakłada on wybudowanie dwóch nitek gazociągu w Turcji o przepustowości 31.5 mld m3. Druga nitka gazociągu dostarczałaby gaz na południowe Bałkany.

Scenariusz D:
Zgodnie z tymi przewidywaniami powstanie jedna nitka gazociągu do Turcji o przesyle 15.75 mld m3 oraz jedna nitka gazociągu Nord Stream 2 (27,5 mld m3).

Scenariusz E:
Według tych przewidywań powstaną dwie nitki tureckiego gazociągu o mocy 31,5 mld m3 oraz jedna nitka Nord Stream 2 (27, 5 mld m3).

Scenariusz F:
Zgodnie z tymi prognozami powstaną dwie nitki tureckiego gazociągu ( 31,5 mld m3) oraz dwie nitki Nord Stream o łącznej mocy 55 mld m3.

Scenariusz G:
Według tych przewidywań powstaną dwie nitki tureckiego gazociągu (31,5 mld m3) oraz jedno gazowe połączenie w ramach Jamał Europa 2 (15 mld m3).

Scenariusz H:
Ten scenariusz zakłada powstanie dwóch nitek połączeń gazowych Nord Stream 2 (55 mld m3) oraz jednej w ramach Jamał Europa 2 ( 15 mld m3).

Scenariusz I:
Zgodnie z tymi założeniami miałyby powstać tylko dwie nitki Nord Stream 2 (55 mld m3).

Scenariusz J:
Kolejne przewidywania pokazują możliwość powstania jednej nitki tureckiego gazociągu (15,75 mld 3) oraz dwóch nitek w ramach Nord Stream 2 (55 mld m3).

Scenariusz K:
Według tych przewidywań miała by powstaćjedna nitka gazociągu South Stream ( 15,75 mld m3). Docelowo gazociąg kończył by bieg w Austrii w Baumgarten. Powstać miałaby także jedna nitka w ramach Nord Stream 2.

Scenariusz L:
Zgodnie z kolejnymi prognozami powstać mogłaby jedna nitka gazociągu South Stream (15,75mld m3) oraz dwie nitki Nord Stream (55 md m3).

Scenariusz M:
Według innych prognoz powstać może po jednej nitce gazociągi Nord Stream 2 (27,5 mld m3), Turkish Stream (15,75 mld m3),oraz South Stream(15,75 mld m3).

Scenariusz N:
Ostatni z rozważanych scenariusz zakłada powstanie jedynie dwóch nitek gazociągu South Stream (31,5 mld m3).

Zgodnie z powyższymi danymi można wyliczyć ile gazu ziemnego będzie trafiać tranzytem przez Ukrainę do Europy Zachodniej poprzez obliczenie różnicy pomiędzy zobowiązaniami wynikającymi z użytkowaniu istniejących już gazociągów oraz z możliwości przesyłowych mającej powstać do 2020 roku infrastruktury. Istniejąca infrastruktura przesyłowa na Ukrainie pozwala na przesył do 110 mld m3. W ubiegłym roku przez Ukrainę tranzytem przesyłano 64 mld m3. To czy jednak ta infrastruktura powstanie zależeć będzie od negocjacji prowadzonych z krajami członkowskimi UE, Brukselą oraz samymi zainteresowanymi klientami. Jak wynika z konkluzji obszernego raportu, w wyniku barier politycznych, regulacyjnych Gazpromowi będzie niezwykle trudno wbudować nowe połączenia gazowe z Europą przed 2020 rokiem, a tym samym Rosjanie nie wyeliminują Ukrainy jako kraju tranzytowego.