Wodorociąg przez Polskę użył klucza do skarbca unijnego

30 listopada 2023, 18:30 Alert

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy staraniami operatorów sieci przesyłowej gazu z Polski, krajów bałtyckich, Finlandii i Niemiec zyskał status projektu ważnego dla całej Unii Europejskiej. Będą oni mogli liczyć na wsparcie środkami unijnymi.

Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.
Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.

– Na opublikowanej 28 listopada br. liście projektów PCI (ang. Projects of Common Interest – PCI) po raz pierwszy uwzględniono projekty inwestycyjne mające na celu budowę zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej – informuje Gaz-System, operator sieci przesyłowej w Polsce. – Planowany korytarz wodorowy biegnący przez tereny sześciu państw ma na celu zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru w regionie bałtyckim, w szczególności w Finlandii, poprzez budowę systemu rurociągów służących do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie do Polski i Niemiec.

Gaz-System tłumaczy, że nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). – Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego został wpisany na listę PCI w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen – BEMIP Hydrogen) – czytamy w komunikacie.

Warto przypomnieć, że europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa), Gaz-System (Polska) i Ontras (Niemcy) podpisali umowę o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec, by spełnić cele REPowerUE 2030.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy. Grafika: Gasgrid.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy. Grafika: Gasgrid.

– Operatorzy zainicjowali projekt o nazwie Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszy zależność od importowanej energii z paliw kopalnych oraz będzie odgrywał istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza. Projekt ma również znaczny potencjał, aby przyczynić się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie obecnej produkcji opartej na paliwach kopalnych i stosowaniu paliw kopalnych w przemyśle, sektorze transportowym, elektroenergetyce i ciepłownictwie – czytamy w informacji o projekcie na stronie Gaz-System.

Realizacja projektów wodorowych to szansa na pozyskanie środków unijnych na transformację sieci przesyłowych gazu.

Gaz-System / Wojciech Jakóbik

Gaz-System dołącza do Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego