Gazeta Prawna: Brudne kotły nadal w sprzedaży

11 lipca 2018, 06:45 Alert

Pomimo, że zakaz sprzedaży kotłów niespełniających 5. klasy emisyjności obowiązuje od 1 lipca, ze względu na luki w przepisach kotły nie spełniające wymaganych prawem standardów wciąż są w legalnej sprzedaży – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

W sprzedaży dostępne są nieobjęte przepisami rozporządzenia kotły do produkcji ciepłej wody użytkowej lub kotły do spalania biomasy niedrzewnej, które mogą zasilać również instalację centralnego ogrzewania.

Gazeta zwraca uwagę, że o ile kotły na paliwa stałe służące do ogrzewania mieszkań są wymienione w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690), to kotły do podgrzewania wody już nie (par. 2 pkt 1).

Inną metodą obejścia zakazu jest możliwość zakupu kotła niespełniającego norm zagranicą, np. w Czechach.

Luki w obowiązującym prawie zostały jednak już dostrzeżone przez autorów regulacji. – Projekt stosownych zmian jest już w przygotowaniu, tak aby uszczelnić rynek jeszcze przed najbliższym sezonem grzewczym – powiedziała cytowana przez „Gazetę Prawną” minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Również jeszcze w marcu na potrzebę nowelizacji przepisów wskazywał pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Piotr Woźny. Zgodnie z ostatnim projektem nowelizacji rozporządzenia z 24 kwietnia, wyłączenia dotyczące kotłów na biomasę niedrzewną i na ciepłą wodę użytkową miałyby zniknąć. Projekt utknął jednak na etapie konsultacji publicznych. Planowana jest również nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, gdzie zdefiniowane zostanie pojęcie „wprowadzania do obrotu” w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Gazeta Prawna/CIRE.PL